Dfnsp_logo_internet.png

Bratislava 21. júna 2016 ,,Chceli by sme touto cestou poďakovať za vynikajúcu starostlivosť a vyzdvihnúť odbornosť MUDr. Kvetoslavy Slebodníkovej, primárky Kliniky pediatrickej urológie (KPU) LF UK a DFNsP Bratislava, ktorá operovala nášho syna,“ napísali nám rodičia a starí rodičia malého pacienta Vikinka Benka a ďalej doplnili: ,,Nedá nám nespomenúť, že ešte nikdy predtým sme sa nestretli s lekárkou s tak úžasne ľudským prístupom a ochotnou odpovedať na všetky naše otázky, lekárkou, ktorá stála pri nás nielen pred a počas operácie, ale aj po nej vždy zavítala na našu izbu s úsmevom, povzbudením a ochotou kedykoľvek bezúhonne pomôcť. Vrelá vďaka patrí aj celému kolektívu KPU.

Ďakujeme za všetko, pani primárka!“

Dfnsp_logo_internet.png

Bratislava 14. jún 2016 – napísala nám vo svojom liste pani Miriam Benčíková –Kušnírová a ďalej doplnila: ,,V priebehu posledných týždňov som s dcérou Nelou navštívila kvôli zlomenine prstov niekoľkokrát traumatologickú ambulanciu a Oddelenie urgentného príjmu.

Čítať ďalej...

Dfnsp_logo_internet.png

V súčasnosti prebiehajú plánované práce na telefónnej ústredni. Počas tohto procesu sa môže stať, že na nevyhnutne potrebný čas bude mimo prevádzky telefónna ústredňa v Detskej fakultnej nemocnici s poliklinikou (DFNsP) Bratislava.

Počas uvedeného procesu bude v telefónnej ústredni v prevádzke mobilný telefón s číslom: 0919 174 519Nebude možné prepájať telefónne hovory na klapkové čísla v rámci DFNsP, ale zamestnankyňa tel. ústredne bude vedieť zabezpečiť spojenie s požadovaným oddelením alebo klinikou.

DFNsP Bratislava ďakuje verejnosti za porozumenie.

Bratislava 2. júna  2016 -  Už takmer tri desaťročia organizuje Detská fakultná nemocnica s poliklinikou (DFNsP) Bratislava v spolupráci so Základnou školou pri ústavnom zariadení a Materskou školou pri ústavnom zariadení oslavu Medzinárodného dňa detí.

Čítať ďalej...

Galéria

Icecarousel6
Icecarousel5
Icecarousel4
Icecarousel2
Icecarousel1
Recipe: Fruit Pizza with Chocolate-Coconut Cream
 53 Healthy and Flavorful Recipes to Make with Tofu
10 Healthy 4th of July Recipes from Around the Web
Three years dossing at university?
45 Best Healthy Berry Recipes
24 Tricks to Survive Hot Summer Nights
Is It Safe to Work Out Twice a Day?