Dfnsp_logo_internet.png

Bratislava 11. október 2017 – Na Pracovnej konferencii Detskej kliniky LF UK a Detskej fakultnej nemocnice s poliklinikou (DFNsP) Bratislava s medzinárodnou účasťou sa dnes a zajtra stretnú detskí lekári z celého Slovenska. Odborné podujatie pod záštitou Slovenskej pediatrickej spoločnosti je venované pamiatke prof. MUDr. L. Kovácsa, DrSc., MPH.

Čítať ďalej...

Dfnsp_logo_internet.png

Bratislava 28. septembra 2017 – V Detskej fakultnej nemocnici s poliklinikou (DFNsP) Bratislava sa v súčasnosti realizujú rekonštrukčné práce na dvoch pracoviskách nemocnice. Jedným z nich je Neonatologická klinika intenzívnej medicíny (NKIM), kde sa buduje Intenzívna a operačná jednotka pre novorodencov. Druhým pracoviskom je Detská otorinolaryngologická klinika, v rámci ktorej sa v priestoroch polikliniky buduje nové pedaudiologické centrum pre deti s poruchami sluchu z celého Slovenska. Stavebné práce sa budú realizovať počas cca dvoch mesiacov.

Vedenie najväčšej detskej nemocnice na Slovensku prosí pacientov a návštevníkov nemocnice o trpezlivosť v prípade zvýšenej hlučnosti v týchto a okolitých priestoroch nemocnice. Ďakujeme – robíme to pre naše deti.

 

Dfnsp_logo_internet.png 

Bratislava 10. októbra 2017 Asi to počúvate často, ale nie je to klišé. Nedá sa slovami vyjadriť naša vďaka za to, že ste svojou odbornosťou, erudovanosťou, ľudskosťou a celkovým prístupom pomohli zachrániť nášho syna Rasťa Čibenku, ktorého život niekoľko dní vážne visel na vlásku,“ napísala nám vo svojom poďakovaní pani Lucia Čibenková a ďalej napísala:

,,Ak naše zdravotníctvo funguje tak ako v Detskej fakultnej nemocnici s poliklinikou (DFNsP) Bratislava, nemáme sa čoho báť. Každopádne, na lekárov, sestry a sanitárky Detskej kliniky LF UK a DFNsP Bratislava a tiež všetkých, ktorí sa v rámci nemocnice starali o nášho syna, máme iba slová pochvaly a uznania. Stretli sme sa s tým, čo sa od nemocnice očakáva - s odbornosťou a zároveň veľkou ľudskosťou. Jediné, čo zrejme chýba všade a môžu za to peniaze, je nedostatok personálu. Ale ten, ktorý v nemocnici pracuje, určite tam nie je len kvôli peniazom.

Ešte raz vrúcne ďakujeme pani prednostke, prof. MUDr. Ľudmile Podrackej, CSc., pani primárke, MUDr. Anne Hlavatej, PhD., MUDr. Jarmile Hornovej, PhD., vedúcej lekárke intermediárnej jednotky, MUDr. Alžbete Lencsesovej, MUDr. Tomášovi Dallosovi, PhD., MUDr. Nore Jajcaiovej Zedníčkovej a ďalším lekárom a sestričkám, ktorých mená si nepamätám. Náš syn aj s vašou pomocou zvládol ťažký zápas - akoby sa druhýkrát narodil. Všetkých nás to nejakým spôsobom zmenilo. Ešte nie je celkom jasné akým, no veríme, že v máji na budúci rok všetci spolu a v plnom zdraví oslávime jeho tretie narodeniny.  S vďakou, pokorou a úctou,“ Lucia Čibenková.

 

Dfnsp_logo_internet.png

Bratislava 21. september 2017 – Traja lekári Detskej fakultnej nemocnice s poliklinikou (DFNsP) Bratislava už druhý rok po sebe získali prestížne ocenenia v úspešnom projekte Zdravotníckych novín – Top inovácie v zdravotníctve 2017.

Čítať ďalej...

Galéria

Icecarousel6
Icecarousel5
Icecarousel4
Icecarousel2
Icecarousel1
Recipe: Fruit Pizza with Chocolate-Coconut Cream
 53 Healthy and Flavorful Recipes to Make with Tofu
10 Healthy 4th of July Recipes from Around the Web
Three years dossing at university?
45 Best Healthy Berry Recipes
24 Tricks to Survive Hot Summer Nights
Is It Safe to Work Out Twice a Day?