Dfnsp_logo_internet.png

Bratislava 18. apríla 2016 – Poďakovanie lekárom a zdravotným sestrám Kliniky pediatrickej urológie (KPU) a Detskej kliniky anestéziológie a intenzívnej medicíny (DKAIM) a Kliniky detskej hematológie a onkológie Detskej fakultnej nemocnice s poliklinikou (DFNsP) Bratislava adresoval pán Pavol Brenský.

Čítať ďalej...

Dfnsp_logo_internet.png

Bratislava 17. mája 2016 – Zdravotnícky personál Kliniky detskej hematológie a onkológie (KDHaO) LF UK a Detskej fakultnej nemocnice s poliklinikou (DFNsP) Bratislava sa o malých pacientov postará v novom, farebnejšom a veselšom oblečení.

Čítať ďalej...

Dfnsp_logo_internet.png

Bratislava 19. mája 2016 – Osteoporóza je problém, ktorý sa dotýka aj pediatricej populácie.   Aj preto sa v Detskej fakultnej nemocnici s poliklinikou (DFNsP) Bratislava, ako prvej na Slovensku, sformovala Skupina pre detskú osteológiu. Je zložená zo všetkých odborníkov, ktorí sa v rámci svojej špecializácie zaoberajú poruchou metabolizmu kostí a kostnými ochoreniami.

Čítať ďalej...

Bratislava 25. apríl 2016 – Detská fakultná nemocnica s poliklinikou (DFNsP) Bratislava získala nový prístroj – laminárny box na prípravu liekov pre malých pacientov.

Čítať ďalej...

Galéria

Icecarousel6
Icecarousel5
Icecarousel4
Icecarousel2
Icecarousel1
Recipe: Fruit Pizza with Chocolate-Coconut Cream
 53 Healthy and Flavorful Recipes to Make with Tofu
10 Healthy 4th of July Recipes from Around the Web
Three years dossing at university?
45 Best Healthy Berry Recipes
24 Tricks to Survive Hot Summer Nights
Is It Safe to Work Out Twice a Day?