Dfnsp_logo_internet.png

Bratislava 19. októbra 2016 – Mentálna anorexia (MA) patrí medzi najčastejšie poruchy príjmu potravy. Len v minulom roku bolo v odborných ambulanciách Detskej fakultnej nemocnice s poliklinikou (DFNsP) Bratislava ošetrených takmer 200 detí s MA, 28 detí bolo hospitalizovaných na I. detskej klinike (DK) LF UK a DFNsP Bratislava a 24 detí na Klinike detskej psychiatrie (KDP), ktoré sa o týchto pacientov starajú.

Čítať ďalej...

Bratislava 30. septembra 2016 – Rýchlejšia a efektívnejšia diagnostika detských ochorení, menej náročných vyšetrení, ale aj  vynikajúca pomôcka pre lekárov! To všetko si sľubujú lekári najväčšej detskej nemocnice na Slovensku – Detskej fakultnej nemocnice s poliklinikou (DFNsP) Bratislava od nových diagnostických a liečebných postupov pre jednotlivé ochorenia, ktoré komplexne vypracovali ako prví na Slovensku.

Čítať ďalej...

Bratislava 5. október 2016 – Malí pacienti Ortopedickej kliniky (ORK) LF UK a Detskej fakultnej nemocnice s poliklinikou Bratislava majú modernejšie spoločné priestory. Postarali sa o to žiaci Súkromnej spojenej školy (The British International School Bratislava). Vyzbierali pre nich sumu viac ako 8 000 eur, ktorá bola použitá na modernizáciu priestorov kliniky.

Čítať ďalej...

 Dfnsp_logo_internet.png

Bratislava 30. septembra 2016 – Smerovanie pediatrie a manažovanie detských ochorení na Slovensku potrebuje zmenu. O tom, akým smerom by sa mala uberať pediatria na Slovensku, hovorili dnes odborníci na pôde Detskej fakultnej nemocnice s poliklinikou (DFNsP) Bratislava. Odborné pracovné stretnutie pod záštitou ministra zdravotníctva, JUDr. Ing. Tomáša Druckera, sa konalo za účasti renomovaných detských lekárov z celej Európy.

Čítať ďalej...

Galéria

Icecarousel6
Icecarousel5
Icecarousel4
Icecarousel2
Icecarousel1
Recipe: Fruit Pizza with Chocolate-Coconut Cream
 53 Healthy and Flavorful Recipes to Make with Tofu
10 Healthy 4th of July Recipes from Around the Web
Three years dossing at university?
45 Best Healthy Berry Recipes
24 Tricks to Survive Hot Summer Nights
Is It Safe to Work Out Twice a Day?