,,Som veľmi milo prekvapený, s akým nadšením sa naši mladí kolegovia nielen venujú vedeckej práci, ale sú aj pripravení svoje prednášky odprezentovať v silnej zahraničnej konkurencii. Oproti minulému roku máme viac prihlásených prác - celkovo kolegovia prihlásili 29 veľmi kvalitných prednášok a rozhodli sme sa všetky zaradiť do programu konferencie,“ ocenil vysokú úroveň a stúpajúci záujem domácich aj zahraničných kolegov o tohto odborné medzinárodné podujatie doc. MUDr. Ladislav Kužela, CSc., MPH, člen vedeckého výboru konferencie a riaditeľ nemocnice, ktorý zároveň zaželal všetkým organizátorom aj účastníkom konferencie veľa úspechov v profesijnom živote. Na slová riaditeľa nemocnice nadviazala aj prof. MUDr. Ľudmila Podracká, CSc., prezidentka konferencie a prednostka I. detskej kliniky LF UK a DFNsP Bratislava, ktorá povedala: ,,Už minulý rok bol pre nás veľmi príjemným prekvapením, ako systematicky pracujú naši mladí kolegovia pod vedením starších skúsenejších kolegov a tento rok je úroveň ešte vyššia.  Niektoré príspevky sú pripravené experimentálne s kmeňovými bunkami, napríklad pri nekrotizujúcej enterokolitíde kolegovia hľadajú možnosti liečby kmeňovými bunkami. Sama som bola nadšená, že sa na našich pracoviskách robí takýto priekopnícky výskum. V tejto súvislosti pripomeniem, že jedným z cieľov konferencie bolo nielen vytvoriť mladým lekárom priestor na prezentáciu dosiahnutých vedeckých výsledkov, ale tiež spojiť kolegov z celej našej nemocnice, iných pracovísk na Slovensku aj zo zahraničia a stimulovať multidisciplinárnu spoluprácu v prospech chorých detí.“ Všetci členovia vedeckého výboru konferencie sa zhodli v tom, že druhý ročník je pripravený kvalitnejšie. ,,Obdivujem nadšenie mladých kolegov, pre ktorých sa v našej nemocnici snažíme vytvárať podmienky na rozvoj vedy a oni nás svojou prácou presviedčajú, že sú pripravení využiť tieto možnosti a posúvať úroveň vedy a to nielen v rámci Slovenska, ale aj v spolupráci so zahraničnými pracoviskami,“ vyzdvihol entuziazmus mladých kolegov prof. MUDr. Milan Kokavec, PhD., MPH, člen vedeckého výboru konferencie a prednosta Ortopedickej kliniky LF UK a DFNsP Bratislava. ,,2. kramárenský deň je dôstojným pokračovaním novej tradície. Poskytuje príležitosť mladým lekárom a iným zdravotníckym pracovníkom z každého odboru ukázať svoje najnovšie výsledky v oblasti diagnostiky a liečby detských chorôb, pričom svojím obsahom a úrovňou plynule nadväzuje na predchádzajúci ročník podujatia,“ povedal prof. MUDr. László Kovács, DrSc., MPH, člen vedeckého výboru konferencie a prednosta II. detskej kliniky LF UK a DFNsP Bratislava. Kolegovia pripravili vedecky ladené projekty a priniesli nový pohľad na moderné diagnostické a liečebné metódy. Odprezentujú výsledky, ktoré vytvorili v spolupráci nielen s inými fakultami a vedeckými pracoviskami na Slovensku, ale aj so špičkovými pediatrickými klinikami v zahraničí. ,,Oslovili sme kolegov z Lekárskej fakulty Karlovej Univerzity v Prahe, vypočujeme si tak prednášky mladých kolegov z Pediatrickej kliniky Fakultnej nemocnice Motol, Pediatrickej kliniky v Hradci Králové, či kolegov zo Slovinska. Mladých kolegov prídu podporiť aj skúsenejší kolegovia, pán prof. MUDr. Jiří Zeman, DrSc. z 1. LF Univerzity Karlovej v Prahe, zo Slovenska doc. MUDr. Ing. RNDr. Peter Celec, DrSc., MPH, prednosta Ústavu molekulárnej biomedicíny LF UK,“ doplnila profesorka Ľ. Podracká.

Veľkým potenciálom nemocnice je nielen to, že dokáže zostaviť atraktívny vedecký program za účastí všetkých klinických pracovísk, ale sú to predovšetkým mladí perspektívni lekári, ktorí majú ambíciu posúvať odbornú kvalitu pediatrickej starostlivosti v DFNsP Bratislava stále vpred. Tri najlepšie práce budú aj tento rok ocenené Cenou riaditeľa DFNsP. Každú prezentáciu bude hodnotiť odborná komisia, ktorá si bude všímať nielen úroveň a vedeckú hodnotu práce, ale aj to, ako sú mladí lekári pripravení reagovať v diskusii na otázky skúsenejších kolegov, aby tak získali skúsenosti potrebné pri účasti na zahraničných kongresoch. Všetky práce budú publikované v odbornom časopise Pediatria pre prax, čo má pre kolegov aj vedecký význam, lebo veľká časť mladých lekárov v DFNsP Bratislava je zapojená do postgraduálneho štúdia doktorandského štúdia.

 

Galéria

Icecarousel6
Icecarousel5
Icecarousel4
Icecarousel2
Icecarousel1
Recipe: Fruit Pizza with Chocolate-Coconut Cream
 53 Healthy and Flavorful Recipes to Make with Tofu
10 Healthy 4th of July Recipes from Around the Web
Three years dossing at university?
45 Best Healthy Berry Recipes
24 Tricks to Survive Hot Summer Nights
Is It Safe to Work Out Twice a Day?