Všetky deti boli dovezené sanitkami, prvé dieťa ešte v predpoludňajších hodinách, ostatné prichádzali vo večerných a nočných hodinách a všetky boli v bezvedomí. Malí pacienti prichádzali nezávisle od seba - z rôznych podujatí a akcií. Jedno dieťa intoxikované alkoholom s kombináciou viacerých látok – drog a liekov, ktoré ovplyvňujú vedomie, bolo hospitalizované. Ostatné deti dostali detoxikačnú a infúznu liečbu s diagnostikou a ošetrením rán, ktoré utrpeli v rámci toxického účinku alkoholu, ktorý im zmenil vedomie aj koordináciu, na expektačných lôžkach OUP. Zdravotný stav jedného z detí si vyžiadal aj psychiatrické vyšetrenie a ďalšieho akútne gynekologické vyšetrenie. Všetky opité deti lekári riešili v súčinnosti s políciou. Opité deti boli vo veku od 13 do 17 rokov, štyria chlapci a dve dievčatá a prišli z organizovaných podujatí, ktoré im umožňujú dostatočnú mieru anonymity a súkromia pre zneužívanie návykových látok aj ich obstaranie. Paradoxné na tom je, že rodičia tak majú informáciu o tom, kde sa deti nachádzajú a s kým sa bavia a neočakávajú problém.

Celkovo počas víkendu ošetrili lekári na OUP DFNsP Bratislava 500 detí, ktoré najčastejšie trápili tráviace ťažkosti, alergické reakcie, poštípanie hmyzom a úrazy. Z nich najčastejšie úrazy hlavy a rúk. V tejto súvislosti lekári upozorňujú tiež na nepravidelnosti v stravovaní - deti častejšie konzumujú ťažké grilované jedlá alebo jedlá, ktoré si nosia so sebou. Pokiaľ takéto jedlo nie je počas výletu alebo cesty aktívne chladené, treba ho rýchlo skonzumovať alebo ho vôbec nejesť.

 

Galéria

Icecarousel6
Icecarousel5
Icecarousel4
Icecarousel2
Icecarousel1
Recipe: Fruit Pizza with Chocolate-Coconut Cream
 53 Healthy and Flavorful Recipes to Make with Tofu
10 Healthy 4th of July Recipes from Around the Web
Three years dossing at university?
45 Best Healthy Berry Recipes
24 Tricks to Survive Hot Summer Nights
Is It Safe to Work Out Twice a Day?