V chirurgickej ambulancii ošetrili 3 500 detí, z nich až 2 800 s úrazom alebo s náhlymi poruchami zdravia spôsobenými  vonkajšou príčinou. Najčastejším mechanizmom úrazu u detí v lete sú pády z bicykla, korčulí, pri futbale, z preliezok, múrikov a  skateboardov. Vysoký bol tiež počet úrazov na trampolínach, lekári denne v službách ošetria jedno – dve deti pre takýto úraz. Niekoľkokrát týždenne prichádzali na ošetrenie deti po páde z koňa, ktoré bývajú vážne aj v prípade, že majú prilby. Ťažko sa im dá predchádzať, potvrdzuje to aj fakt, že lekári sa stretávajú s opakovanými úrazmi u toho istého dieťaťa. Pri páde z koňa padajú z veľkej výšky a zodpovedá tomu charakter aj závažnosť poranení. Na Klinike detskej chirurgie LF UK a DFNsP Bratislava takmer každý týždeň hospitalizujú dieťa s týmto mechanizmom úrazu.

Počas leta lekári zaznamenali tiež vysoký počet úrazov spôsobených zvieratami - uhryznutie pštrosom, škrečkom, trikrát uhryznutie potkanom chovaným v domácnosti a veľmi časté boli pohryznutia psami. Cez prázdniny lekári ošetrili takmer 20 detí po pohryznutí psom, v mesiaci júl napríklad riešili až 15 prípadov. Väčšina detí bola ošetrená ambulantne, v jednom prípade bolo dieťa hospitalizované na Detskej klinike anestéziológie a intenzívnej medicíny s vážnym poranením hlavy, Na Klinike detskej oftalmológie hospitalizovali dieťa s pohryznutím v oblasti oka, ďalšie bolo odoslané na Kliniku popálením a rekonštrukčnej chirurgie UNB.

V priemere raz – dvakrát do týždňa sa lekári stretávali s intoxikáciou, kde deti najčastejšie predškolského veku, pojedli bobule alebo iné časti rastlín a rodičia prichádzali konzultovať s lekármi, či deťom hrozí toxický účinok. Niekedy doniesli aj časti rastliny, ktorú dieťa požilo. K týmto prípadom lekári od začiatku pristupujú ako k možnému toxickému účinku a deti dostávajú liečbu, aby sa prípadný toxický účinok neprejavil a tiež zmiernil alergizujúci účinok, ktorý zvyčajne býva viac vyjadrený ako toxický.

V pediatrických ambulanciách OUP boli časté akútne ochorenia tráviaceho systému sprevádzané hnačkami, vracaním a zvýšenou telesnou teplotou. Veľa detí prichádzalo s prejavmi kožnej alergie spôsobenými kontaktným alergénom, požitím nejakej látky alebo po poštípaní hmyzom.

 

Galéria

Icecarousel6
Icecarousel5
Icecarousel4
Icecarousel2
Icecarousel1
Recipe: Fruit Pizza with Chocolate-Coconut Cream
 53 Healthy and Flavorful Recipes to Make with Tofu
10 Healthy 4th of July Recipes from Around the Web
Three years dossing at university?
45 Best Healthy Berry Recipes
24 Tricks to Survive Hot Summer Nights
Is It Safe to Work Out Twice a Day?