,,Odborný program jednej z najstarších pediatrických pravidelných konferencií na Slovensku je široko koncipovaný a pokrýva všetky najdôležitejšie oblasti pediatrie. Okrem toho kolegovia zaradili pod jednu strechu všetkých odborníkov, ktorí používajú napríklad biologickú liečbu, čo doteraz na Slovensku nebolo,“ povedal doc. MUDr. Ladislav Kužela, CSc., MPH, generálny riaditeľ DFNsP Bratislava a ocenil tiež medzinárodný rozmer a účasť kolegov zo zahraničia, čo umožňuje slovenským lekárom stále intenzívnejšie prehlbovať spoluprácu so zahraničnými pracoviskami. ,,Tým, že sme klinika, ktorá má spoločnú odbornú platformu pre všetky nadstavbové odbory v rámci detského lekárstva, každý náš pracovný tím pripravil určitú skupinu prednášok, ktoré sú tematicky ucelené. Súčasťou odborného programu sú aj jednotlivé bloky, ktoré majú spoločného menovateľa, napríklad už spomenutú biologickú liečbu – ktorá je moderným trendom v liečbe autoimunitných ochorení,“ povedala prof. MUDr. Ľudmila Podracká, CSc., prednostka DK LF UK a DFNsP Bratislava. Cieľom konferencie je získať nové diagnostické a liečebné postupy, ktoré sú v pediatrii. Detská klinika v Bratislave má veľmi intenzívnu spoluprácu s Detskou klinikou UK v Motole, Česká republika. Viacerí renomovaní odborníci z tejto kliniky prijali pozvanie a vystúpia na konferencii, napríklad prof. MUDr. P. Pohunek, SCc., špecialista na pneumológiu, doc. MUDr. J. Bronský, PhD., odborník na výživu a detskú gastroenterológiu, prof. P. Doležalová, CSc., a iní. Medzi odborníkmi sa tiež veľa bude hovoriť o autizme. Ďalšou novinkou konferencie sú prednášky, ktoré sa venujú novým metódam učenia, napríklad simulačnej výučbe.

 

Galéria

Icecarousel6
Icecarousel5
Icecarousel4
Icecarousel2
Icecarousel1
 53 Healthy and Flavorful Recipes to Make with Tofu
10 Healthy 4th of July Recipes from Around the Web
Three years dossing at university?
45 Best Healthy Berry Recipes
24 Tricks to Survive Hot Summer Nights
Is It Safe to Work Out Twice a Day?
Gimme a Beat: TempoRun App Syncs Music to Your Run