Simulačná výučba je moderná forma vzdelávania, ktorá umožní študentom natrénovať a vyskúšať si rôzne situácie a riešiť prípady, s akými sa počas svojej praxe na klinike vôbec nemusia stretnúť. Každý simulovaný prípad si môžu rozobrať úplne do detailov a zopakovať toľkokrát, koľko potrebujú,“ ocenil novinku vo vzdelávaní doc. MUDr. Ladislav Kužela, CSc., MPH, generálny riaditeľ DFNsP Bratislava a poďakoval vedeniu LF UK za to, že túto modernú formu vzdelávania už môžu využívať študenti a pedagógovia na dvoch klinikách najväčšej detskej nemocnice na Slovensku - po Neonatologickej klinike intenzívnej medicíny aj študenti Detskej kliniky LF UK a DFNsP Bratislava. Hlavným impulzom sa stala spolupráca LF UK s LF Newyorskej univerzity, kde túto formu výučby podporuje celosvetovo uznávaný lekár a filantrop – prof. MUDr. Ján Vilček, PhD. A pomohol aj študentom a pedagógom na Slovensku.

,,Nie je to hra s bábikami,

sú to technicky detailne prepracované modely umožňujúce nasimulovať takmer autentické prípady a rôzne klinické scenáre,“ hovorí prof. MUDr. Ľudmila Podracká, CSc., prednostka Detskej kliniky LF UK a DFNsP Bratislava a ďalej dodáva: ,,Na virtuálnom pacientovi sa študenti učia diferencovať napr. auskultačné nálezy charakteristické pre určité pľúcne ochorenia, typy srdcových šelestov, posudzovať poruchu vedomia, cievkovať močový mechúr, napojiť infúziu atď. Študent je osobne zaangažovaný na stanovení diagnózy a navrhuje spôsob liečby, ktorý priamo aplikuje virtuálnemu pacientovi. Som veľmi rada, že vďaka nadšeniu MUDr. T. Dallosa, PhD. a skupine ďalších lekárov, sa na Detskej klinike podarilo vytvoriť simulačné centrum a naši študenti majú dostupnú modernú výučbu pediatrie rovnako ako na renomovaných zahraničných univerzitách. Veľkým stimulom pre našich lekárov bolo absolvovanie stáže v New Yorku z iniciatívy vedenia LF UK a  podpory nadácie prof. Vilčeka.“  

Význam simulovanej výučby v medicíne bude v budúcnosti narastať aj z iného dôvodu – tak, ako celosvetovo klesá počet hospitalizovaných pacientov v nemocniciach, sledujeme tento vývojový trend aj na Slovensku. ,,Zdravotná starostlivosť sa viac presúva do ambulantnej sféry a ak už musíme dieťa hospitalizovať, snažíme sa, aby bolo v nemocnici čo najkratšie,“ dopĺňa prof. Ľudmila Podracká. Študenti medicíny tak majú menej možností dosledovať si ,,svojich pacientov“.

 

Neobyčajný pacient pre budúcich lekárov

Virtualny pacient pre študentov

 

Galéria

Icecarousel6
Icecarousel5
Icecarousel4
Icecarousel2
Icecarousel1
 53 Healthy and Flavorful Recipes to Make with Tofu
10 Healthy 4th of July Recipes from Around the Web
Three years dossing at university?
45 Best Healthy Berry Recipes
24 Tricks to Survive Hot Summer Nights
Is It Safe to Work Out Twice a Day?
Gimme a Beat: TempoRun App Syncs Music to Your Run