,,Veľmi si vážime, že tento výnimočný a unikátny projekt sa nám podarilo, tak ako je to bežné v zahraničí, zrealizovať v spolupráci s MZ SR a tretím sektorom - Občianskym združením Krehké deti. Operačná sála v priamej nadväznosti na Jednotku intenzívnej starostlivosti nám umožní splniť cieľ tohto projektu – výrazne znížiť riziká u kriticky chorých detí, neprevážať ich, čo najmenej s nimi manipulovať a poskytnúť im komplexnú zdravotnú starostlivosť na jednom mieste. Veľmi zjednodušene povedané, všetka diagnostika a liečba vrátane operácií, prídu za dieťaťom a nie opačne. Nestrácame tak drahocenné minúty náročnou prípravou a transportom na operačné sály. Všetci vieme, že v intenzívnej medicíne sa počíta každá minúta,“ ocenil benefity nového prístupu v novorodeneckej chirurgii generálny riaditeľ NÚDCH, doc. MUDr. Ladislav Kužela, CSc., MPH a poďakoval všetkým za pomoc. Lekári NKIM a KDCH očakávajú zníženie rizika komplikácií až o 30 % a tým výrazné zlepšenie klinického stavu týchto detí z hľadiska následných komplikácií. Predčasne narodené deti s nízkou pôrodnou hmotnosťou a patologickí novorodenci tak ostanú po celý čas liečby na svojom lôžku a všetci špecialisti a celé chirurgické tímy prídu za nimi. Okrem už spomenutej minimalizácie rizík pri transporte nový prístup výrazne zvýši komfort liečby a zníži záťaž najzraniteľnejších pacientov. ,,Každé z týchto detí má svoje základné ochorenie a ak by muselo k tomu absolvovať transport, ktorý má svoje potenciálne riziká, zvyšuje sa riziko komplikácií. Tieto deti potrebujú starostlivý termomanažment, aby nedošlo k zníženiu telesnej teploty. Pokles teploty môže zapríčiniť horšiu zrážanlivosť krvi, čo môže spôsobiť pooperačné krvácanie do mozgu, horšie hojenie, potrebu transfúzií a iné komplikácie,“ povedala MUDr. Dana Dolníková, primárka Neonatologickej kliniky intenzívnej medicíny LF UK a NÚDCH. Aj minimálne tlakové výkyvy sprevádzajúce transport môžu u týchto detí spôsobiť zakrvácanie do mozgu. ,,Najviac sa obávame zakrvácania do komôr mozgu a mnohých iných komplikácií. Zabrániť tomu je z hľadiska budúcnosti týchto detí zásadné,“ hovorí MUDr. Igor Béder, lekár Kliniky detskej chirurgie LF UK a NÚDCH. Najčastejšou príčinou, prečo musia lekári operovať kriticky chorých a predčasne narodených novorodencov, sú brušné operácie - nekrotizujúce enterokolitídy a s nimi súvisiace komplikácie. Lekári ročne operujú okolo 180 detí novorodencov.

Na NKIM sa lekári ročne starajú o viac ako 500 patologických novorodencov, polovica z nich potrebuje liečbu na jednotke intenzívnej starostlivosti. S hmotnosťou pod 1500 g hospitalizujú ročne zhruba 25 detí. Mnohé z týchto detí k nám prichádzajú na riešenie vrodených vývojových chýb v období veľmi náročnej adaptácie na postnatálny život. Snahou NÚDCH je maximálne uľahčiť im štart do života a vytvoriť pre ne také podmienky, aké majú deti na špičkových zahraničných pracoviskách.

 

Galéria

Icecarousel6
Icecarousel5
Icecarousel4
Icecarousel2
Icecarousel1
 53 Healthy and Flavorful Recipes to Make with Tofu
10 Healthy 4th of July Recipes from Around the Web
Three years dossing at university?
45 Best Healthy Berry Recipes
24 Tricks to Survive Hot Summer Nights
Is It Safe to Work Out Twice a Day?
Gimme a Beat: TempoRun App Syncs Music to Your Run