,,Veľmi si vážime túto pomoc. Prístroj na prípravu parenterálnej výživy sme už potrebovali a to aj v súvislosti so zvyšujúcim sa počtom pacientov, pre ktorých pripravujeme parenterálnu výživu. V roku 2000 sme pripravili takmer toľko vakov s výživou, koľko v súčasnosti pripravíme za jeden mesiac,“ povedal doc. MUDr. Ladislav Kužela, CSc., MPH, generálny riaditeľ NÚDCH a poďakoval Nadácii Kvapka nádeje za dlhodobú podporu predovšetkým onkologických pacientov NÚDCH.

,,Teší nás, že sa nám aj tento rok, v súlade s našou dlhodobou snahou o modernizáciu onkologických oddelení s celoslovenskou pôsobnosťou, podarilo zabezpečiť pre NÚDCH moderné, efektívne a mimoriadne precízne prístrojové vybavenie na prípravu parenterálnej výživy. Prístroj je určený pre starostlivosť pri najnáročnejších zdravotných stavoch, ktoré neumožňujú malým pacientom iným spôsobom doplniť potrebnú energiu a živiny. Veľmi nás teší, že nás v našej snahe o zabezpečenie tohto naozaj veľmi potrebného prístroja podporili naši O Kvapku Lepší partneri - Nadácia Allianz a zákazníci siete kníhkupectiev Panta Rhei prostredníctvom 1% príspevku z nákupu,“ povedal Ing. Štefan Bernát, správca Nadácie Kvapka Nádeje.

,,Počas našich návštev na onkologických klinikách sme bezprostredne vnímali, že liečba onkologických ochorení patrí medzi najnáročnejšie liečebné procesy nielen pre pacienta, ktorý ju podstupuje a zdravotnícky personál, ktorý sa o pacientov stará, ale aj pre najbližšie okolie chorého. Optimalizácia výživy pacientov je jedným z najdôležitejších faktorov, ktoré ovplyvňujú úspech liečebného procesu a následné zotavovanie sa a rehabilitáciu. Individuálne špecifikovaná výživa významne ovplyvňuje hojenie rán, dĺžku pobytu v nemocnici a výrazne znižuje pravdepodobnosť komplikácií spojených s liečebným procesom,“ povedal ambasádor Nadácie kvapka Nádeje, Juraj Bača.

V NÚDCH sa parenterálna výživa najčastejšie predpisuje pre pacientov Transplantačnej jednotky kostnej drene (TJKD) Kliniky detskej hematológie a onkológie LFUK a NÚDCH. V Nemocničnej lekárni NÚDCH pripravujú vaky s parenterálnou výživou pre hospitalizovaných a ambulantných pacientov od narodenia do 19 rokov. ,,Je to široký rozptyl vekový aj podľa diagnóz, na ktoré sa tieto vaky používajú. Pripravujeme individuálnu parenterálnu výživu pre pacienta presne na deň, aby v ňom bolo obsiahnuté všetko a v takom pomere, čo pacient v konkrétny deň potrebuje. Máme však aj ambulantných pacientov, ktorí majú dlhodobo rovnaké zloženie parenterálnej výživy, najčastejšie sú to pacienti s gastroenterologickými problémami,“ povedala PharmDr. Rolincová, farmaceutka Nemocničnej lekárne NÚDCH.  Parenterálna výživa je zložená zo všetkých zložiek, ktoré sú súčasťou aj normálnej – enterálnej výživy. Sú to roztoky cukrov, tukov, aminokyselín, elektrolyty, vitamíny a stopové prvky. Farmaceuti od nového prístroja očakávajú predovšetkým zrýchlenie a zjednodušenie prípravy vakov s parenterálnou výživou pri súčasnom zabezpečení vysokej presnosti a bezpečnosti. Dôležité je aj objektívne zdokumentovanie celého procesu prípravy , ktoré prístroj automaticky zabezpečuje. V NL v roku 2000 pripravili 446 vakov s parenterálnou výživou, v minulom roku to bolo až 5 177 vakov.

 

Galéria

Icecarousel6
Icecarousel5
Icecarousel4
Icecarousel2
Icecarousel1
 53 Healthy and Flavorful Recipes to Make with Tofu
10 Healthy 4th of July Recipes from Around the Web
Three years dossing at university?
45 Best Healthy Berry Recipes
24 Tricks to Survive Hot Summer Nights
Is It Safe to Work Out Twice a Day?
Gimme a Beat: TempoRun App Syncs Music to Your Run