Celá trieda Surikaty tak spolu s pani učiteľkou Mgr. Janou Bílou prišli osobne odovzdať symbolický šek vedeniu DKAIM. V nemocnici sa im páčilo a so záujmom sa pýtali generálneho riaditeľa NÚDCH a vedenia kliniky predovšetkým na malých pacientov. Zaujímalo ich, s akými úrazmi prichádza najviac detí a ako ich liečia. Skúsení lekári im trpezlivo odpovedali na otázky a ocenili ochotu detí pomáhať iným. ,,Veľmi si vážime, že malí školáci sami hľadajú cesty ako pomôcť iným a keď sa im podarilo získať peniaze, ich voľba bola jednoznačná – pomôcť svojim rovesníkom, ktorí sú vo vážnom zdravotnom stave,“ povedal doc. MUDr. Ladislav Kužela, CSc., MPH a poďakoval a ocenil úsilie žiakov aj ich pedagógov.

Po návrate do školy sa Surikaty v kruhu na koberci pustili do zhodnotenia akcie. Dojmy boli rôzne ale hlavne pozitívne. „Nečakal som, že nás tak slávnostne privítajú“, povedal jeden zo žiakov a v tom sa spustila lavína dojmov. „Mňa prekvapilo, koľkokrát nám poďakovali a to sme im darovali oveľa menej ako na tých šekoch vo vestibule“. Z druhej strany kruhu sa ozvalo: „Všetci tam bolí takí veselí, milí a sympatickí. Veľmi dobre som sa tam cítil“. Deti sa zhodli na tom, že darovať peniažky bola pre nich samozrejmosť a ani na chvíľu svoj dobrý skutok neoľutovali.

 

Galéria

Icecarousel6
Icecarousel5
Icecarousel4
Icecarousel2
Icecarousel1
 53 Healthy and Flavorful Recipes to Make with Tofu
10 Healthy 4th of July Recipes from Around the Web
Three years dossing at university?
45 Best Healthy Berry Recipes
24 Tricks to Survive Hot Summer Nights
Is It Safe to Work Out Twice a Day?
Gimme a Beat: TempoRun App Syncs Music to Your Run