,,Veľmi nás teší, že sa naši lekári právom zaradili medzi špičkových vedcov, ktorí získali toto prestížne ocenenie z rúk pani ministerky školstva, vedy, výskumu a športu, Martiny Lubyovej. Je to ocenenie každodennej práce našich lekárov, ich prístupu k pacientom, pre ktorých hľadajú vždy najlepšie riešenie, aplikujú do praxe najnovšie vedecké poznatky a aktívne sami pracujú na prinášaní nových vedeckých poznatkov,“ povedal generálny riaditeľ NÚDCH, doc. MUDr. Ladislav Kužela, CSc., MPH. V kategórii Vedecko-výskumný tým roka bol ocenený tím pod vedením RNDr. Daniely Gašperíkovej, DrSc. Biomedicínskeho centra SAV za prácu na projekte identifikácie nových genetických príčin vybraných metabolických ochorení metódou sekvenovania novej generácie. Súčasťou oceneného tímu je aj doc. MUDr. Juraj Staník, PhD. A MUDr. Daniela Staníková, PhD., lekári Detskej kliniky LF UK a NÚDCH, ktorí sa v rámci tímu venujú diagnostike DNA dedičných foriem cukrovky a hypoglykémie.

Oceneným lekárom srdečne blahoželáme a želáme veľa ďalších úspechov v profesijnom živote.

 

Galéria

Icecarousel6
Icecarousel5
Icecarousel4
Icecarousel2
Icecarousel1
 53 Healthy and Flavorful Recipes to Make with Tofu
10 Healthy 4th of July Recipes from Around the Web
Three years dossing at university?
45 Best Healthy Berry Recipes
24 Tricks to Survive Hot Summer Nights
Is It Safe to Work Out Twice a Day?
Gimme a Beat: TempoRun App Syncs Music to Your Run