,,S modernou formou vzdelávania prostredníctvom medicínskych simulácií máme v našej nemocnici len tie najlepšie skúsenosti, je veľmi efektívna a obľúbili si ju študenti aj pedagógovia. Preto som veľmi rád, že sa nám opäť podarilo rozšíriť jej možnosti v novej učebni, v ktorej si budúci lekári natrénujú všetky zručnosti, s ktorými sa neskôr stretnú v praxi,“ povedal generálny riaditeľ NÚDCH, doc. MUDr. Ladislav Kužela, CSc., MPH a poďakoval všetkým zainteresovaným – vedeniu LF UK, Ústavu simulačného a virtuálneho medicínskeho vzdelávania LF UK, Nadácii Tatra Banky a Vilčekovej nadácii.

V novej učebni je výučba organizovaná do jednotlivých „staníc“. ,,Pri každej z nich je pripravená didaktická pomôcka a inštrukcie s postupom správneho vykonávania daného úkonu. Pre celú skupinu študentov je k dispozícii skúsený pedagóg, ktorý individuálne študentom vysvetlí postup, prípadne im asistuje pri prvých pokusoch o zvládnutie výkonu. Študenti sa pri jednotlivých staniciach najprv učia jednoduché úkony - správne obliekanie sterilných rukavíc, či prípravu infúzie. Následne na špecializovaných trenažéroch nacvičujú náročnejšie výkony ako zavedenie intravenóznej kanyly, vykonanie lumbálnej punkcie a iné. Takto si za krátky čas prakticky osvoja viaceré dôležité klinické zručnosti,“ povedal MUDr. Tomáš Dallos, PhD., lekár a vedúci simulačného centra DK LF UK a NÚDCH. Význam simulovanej výučby bude v budúcnosti narastať a to nielen pre jej mimoriadnu efektivitu a obľúbenosť, ale aj z iného dôvodu – tak, ako celosvetovo klesá počet pacientov v nemocniciach, sledujeme tento trend aj na Slovensku.

,,Možnosti priameho kontaktu študenta medicíny s pacientom sú v porovnaní s minulosťou limitované. Preto musíme využívať nové metódy výučby. Či sú to priame prenosy alebo záznamy z diagnostických a liečebných postupov, virtuálna výučba pomocou 3D techník, či výučba na simulátoroch, všetky umožňujú to, aby bol študent na prvý kontakt s pacientom lepšie pripravený. Praktická výučba klinických predmetov sa tak stáva podstatne kvalitnejšou. Simulátory v príprave budúcich lekárov majú väčší význam ako v príprave budúcich pilotov,“ povedal dekan LF UK, prof. MUDr. Juraj Šteňo, DRSC. ,,Zdravotná starostlivosť sa stále viac presúva do ambulantnej sféry, aby sme deti čo najmenej stresovali hospitalizáciami. Ak ich už musíme hospitalizovať, snažíme sa, aby dieťa bolo v nemocnici čo najkratšie,“ doplnila ďalší aspekt simulovanej výučby prof. MUDr. Ľudmila Podracká, CSc., prednostka DK LF UK a NÚDCH. Prvé ohlasy na novú učebňu zo strany študentov sú veľmi pozitívne, preto angažovaní asistenti už pracujú na ďalšom rozšírení ponuky o nové trenažéry. Inšpiráciu na nové výučbové metódy získali aj v tomto roku počas pobytu na partnerskej New York Universtity v USA vďaka podpore Vilčekovej nadácie a LF UK.

  

 

Galéria

Icecarousel6
Icecarousel5
Icecarousel4
Icecarousel2
Icecarousel1
 53 Healthy and Flavorful Recipes to Make with Tofu
10 Healthy 4th of July Recipes from Around the Web
Three years dossing at university?
45 Best Healthy Berry Recipes
24 Tricks to Survive Hot Summer Nights
Is It Safe to Work Out Twice a Day?
Gimme a Beat: TempoRun App Syncs Music to Your Run