Stimulácia vagového nervu - je nefarmakologická liečba epilepsie, ktorá spočíva v automatickom vysielaní jemných elektrických signálov do ľavého vagového nervu, ktorý vedie informácie priamo do mozgu. Je to 10. hlavový nerv, ktorý zásobuje nervami krk, hrudník a brucho.

,,Pre lepšiu predstavu si princíp liečby môžeme prirovnať ku kardiostimulátoru. Pri liečbe epilepsie sa stimulačná elektróda pripája k nervu na krku bez potrebnej operácie mozgu. Operačný výkon trvá asi hodinu a robí ho neurochirurg. Počas operácie lekár naloží elektródy na nerv, upevní ich a spojí s generátorom, ktorý sa uloží do kožného vačku pod kľúčnou kosťou na hrudníku,“ povedal generálny riaditeľ NÚDCH, doc. MUDr. Ladislav Kužela, CSc., MPH a zároveň ocenil prístup lekárov k liečbe pacientov s farmakorezistentnou epilepsiou.

Pre stimuláciu je blúdivý nerv vhodným nervom z viacerých príčin. ,,Takmer neobsahuje vlákna pre bolesť a viac než 80 % elektrických signálov vedie priamo k mozgu. Zavedenie stimulátora vagového nervu ordinujeme pacientom s epilepsiou, ktorá nereaguje na liečbu antiepileptikami,“ povedala MUDr. Miriam Kolníková, PhD., prednostka Kliniky detskej neurológie LF UK a NÚDCH a ďalej doplnila: ,,Generátor sa nastaví a spustí na automatickú 30 sekundovú stimuláciu v intervaloch každých 5 minút. Okrem toho je možné urobiť ešte extrastimuláciu, ktorá sa robí priložením magnetu a môže sa spustiť hocikedy v prípade záchvatu, alebo približujúceho sa záchvatu, čím sa záchvat zastaví alebo sa mu predíde a nie je potrené podať protizáchvatový liek.“

Efekt liečby sa nedostaví okamžite, ale v priebehu šiestich mesiacov až dvoch rokov a úspešnosť liečby je asi u jednej tretiny pacientov. Najčastejšie vedľajšie účinky sú chrapot, kašeľ a tŕpnutie. Ukazuje sa, že pri včasnom zavedení stimulácie vagového nervu je liečba účinnejšia a rovnako pozitívne ovplyvňuje ekonomické ukazovatele pri starostlivosti o pacientov s epilepsoiu.

Liečba sa významne uľahčila možnosťou implantovať stimulátor priamo neurochirurgom v Národnom ústave detských chorôb na Klinike detskej chirurgie.

Galéria

Icecarousel6
Icecarousel5
Icecarousel4
Icecarousel2
Icecarousel1
 53 Healthy and Flavorful Recipes to Make with Tofu
10 Healthy 4th of July Recipes from Around the Web
Three years dossing at university?
45 Best Healthy Berry Recipes
24 Tricks to Survive Hot Summer Nights
Is It Safe to Work Out Twice a Day?
Gimme a Beat: TempoRun App Syncs Music to Your Run