S myšlienkou zorganizovať ,,Bake sale“ (predaj koláčikov) a z výťažku kúpiť interaktívne hračky prišla Viktória Šatanová, žiačka 4. ročníka, Year 5M. Ostatní študenti CIS bez váhania podporili túto úžasnú myšlienku a s chuťou sa pustili do roboty. Spolu s rodičmi napiekli koláčiky a iné dobroty, ktoré predávali. Šikovní študenti z Year 5M si celú akciu zorganizovali sami a veľmi sa tešili z vyzbieranej sumy.

,,Potešenie je aj na našej strane. Veľmi sa tešíme z každej pomoci a zo skúseností v našej nemocnici vieme, že aj malými krokmi sa dajú zorganizovať krásne a úspešné akcie. Interaktívne hračky pomôžu zmierniť stres a bolesť akútne chorých pacientov na urgentnom príjme a to je nesmierne veľká hodnota. Zo srdca ďakujeme úspešným a empatickým študentom a rovnako, rodičom, vedeniu a pedagógom školy,“ povedal doc. MUDr. Ladislav Kužela, CSc., MPH, generálny riaditeľ NÚDCH. „Sme potešení aktivitou detí, ktoré sa spontánne spojili vďaka nezištnému a milému zámeru. Je skutočne pozoruhodné, keď deti v škole myslia na tie v nemocnici a posielajú im takýto osobný odkaz,“ ocenil aktivitu malých školákov MUDr. Marcel Brenner, primár Oddelenia urgentného príjmu NÚDCH.

Ďakujeme!

 

Galéria

Icecarousel6
Icecarousel5
Icecarousel4
Icecarousel2
Icecarousel1
 53 Healthy and Flavorful Recipes to Make with Tofu
10 Healthy 4th of July Recipes from Around the Web
Three years dossing at university?
45 Best Healthy Berry Recipes
24 Tricks to Survive Hot Summer Nights
Is It Safe to Work Out Twice a Day?
Gimme a Beat: TempoRun App Syncs Music to Your Run