,,Natrénujeme trénerov, tak znie ústredná myšlienka odborného stretnutia lekárov, sestier, asistentov,  rodičov a pacientov  členských spoločností Svetovej spoločnosti pre spina bifida a hydrocefalus. Na Slovensku máme vynikajúcu starostlivosť o týchto pacientov a veľmi nás teší, keď  kolegovia zo zahraničia prejavujú záujem o spoluprácu s našimi kolegami a chcú zdieľať naše skúsenosti," povedal doc. MUDr. Ladislav Kužela, CSc., MPH, generálny riaditeľ NÚDCH.
,,Slovenská spoločnosť pre spina bifida a hydrocefalus má už za sebou pätnásťročnú históriu a veľmi často nás zahraniční kolegovia pozývajú do svojich krajín, aby sme im prezentovali náš multidisciplinárny prístup v starostlivosti o týchto pacientov. Preto sme sa rozhodli, že nebudeme cestovať do jednotlivých krajín, ale v spolupráci s Klinikou detskej chirurgie LF UK a NÚDCH a a Klinikou pediatrickej urológie LF UK a NÚDCH sme pozvali členov jednotlivých spoločností do Bratislavy," povedal MUDr. František Horn, lekár KDCH. Odborníci a hostia zo zahraničia budú mať k dispozícii moderné pomôcky na trénovanie cievkovania.
Na prvom stretnutí  je cieľom lekárov NÚDCH naučiť  personál a všetkých, ktorí sa o týchto pacientov starajú - lekárov, zdravotné sestry, asistentov, rodičov, aby u nás používané nové techniky mohli používať na svojich pracoviskách. ,,Chceme ich naučiť cievkovanie a vyplachovanie hrubého čreva, aby sa tieto techniky stali pre nich každodennou rutinou nielen v nemocniciach ale aj v domácnostiach, kde deti žijú," povedal František Horn.  Slovenských pacientov učia lekári a sestry zvládať cievkovanie ambulantne a výplachy hrubého čreva počas hospitalizácie, aby predišli komplikáciám.
Spina bifida je vývojová anomália chrbtice a miechy, kedy počas embryonálneho vývoja nedochádza k uzatvoreniu neurálnej trubice. Rázštep sa najčastejšie vyskytuje v bedrovej a krížovej oblasti chrbtice a rozsah poškodenia býva veľký - pacienti majú poškodené močenie,  stolicu aj chôdzu. Často sú celoživotne odkázaní na vozík.  Deti so spina bifida a hydrocefalom si vyžadujú multidisciplinárny prístup odborníkov. ,,Na Klinike detskej chirurgie sledujeme ako u týchto detí  vyvíjajú ich funkcie. Ak si ich zdravotný stav vyžaduje operačné riešenie, operujeme ich na našom pracovisku a ďalej koordinujeme starostlivosť multidisciplinárneho tímu - urológov, brušných chirurgov, ortopédov, neurológov a iných.  V NÚDCH máme veľmi dobre prepracovaný systém starostlivosti o týchto pacientov,"  povedal doktor F. Horn.

Galéria

Icecarousel6
Icecarousel5
Icecarousel4
Icecarousel2
Icecarousel1
 53 Healthy and Flavorful Recipes to Make with Tofu
10 Healthy 4th of July Recipes from Around the Web
Three years dossing at university?
45 Best Healthy Berry Recipes
24 Tricks to Survive Hot Summer Nights
Is It Safe to Work Out Twice a Day?
Gimme a Beat: TempoRun App Syncs Music to Your Run