kuzela prihovor

Bratislava 2. januára 2018 – Moje prvé slová každoročne patria tým najdôležitejším – naším detským pacientom a ich rodičom, ktorí sa na nás s dôverou obracajú v najťažších chvíľach svojho života. Na prahu nového roka želám všetkým predovšetkým pevné zdravie a k tomu veľa šťastia a lásky. Vždy sme veľmi citlivo vnímali potreby našich malých pacientov a všetky naše kroky smerovali k tomu, aby sme im mohli poskytovať špičkovú zdravotnú starostlivosť porovnateľnú s prestížnymi zahraničnými pracoviskami a hlavne, všetko pod jednou strechou. A s radosťou môžem povedať, že vyvrcholením tejto našej snahy je transformácia nemocnice na Národný ústav detských chorôb (NÚDCH) od 1. januára 2018. Je to významný míľnik v histórii nemocnie.

A nie je to len zmena názvu. Týmto krokom sa zásadne zmenia podmienky na liečbu detí. Spolu s našimi lekármi, ktorí sú hlavnými odborníkmi MZ SR a predsedami odborných spoločností, pacientskymi organizáciami, pretože rodičia chorých detí najlepšie vedia, čo ich najviac trápi, a renomovanými lekármi z celej Európy sme sa zhodli na tom, že najlepšie podmienky na liečbou detí dosiahneme v špecializovaných centrách. Rovnako ako naši zahraniční kolegovia na prestížnych zahraničných klinikách liečia deti v centrách.

Cieľom NÚDCH je preto vytvorenie špecializovaných centier pre liečbu detí s najzávažnejšími ochoreniami z celého Slovenska. Ide nám o to, aby rodičia s chorými deťmi už nemuseli chodiť od dverí k dverám, od jedného zdravotníckeho zariadenia k druhému a strácať drahocenný čas, kým nájdu lekára, ktorý im pomôže. Všetci dobre vieme, že rýchla diagnostika je základom úspechu ďalšej liečby. Našich malých pacientov zároveň chceme čo najviac liečiť v domácom prostredí. Posilnením ambulantnej zdravotnej starostlivosti ich môžeme menej zaťažovať hospitalizáciami, ktoré ich nielen zbytočne stresujú, ale aj vystavujú rizikám nemocničných nákaz. Naším cieľom je preto všetky deti, ktorých zdravotný stav to umožňuje, liečiť v pohodlí domova a do nemocnice chodiť len na ambulantné vyšetrenia a kontroly. Podobne ako už teraz liečime deti s onkologickými ochoreniami v Dennej klinike. Od rodičov týchto detí neraz dostávame spätnú väzbu, že ich deti sa do nemocnice tešia, pretože sa tu cítia ako v škôlke. A o to nám všetkým ide – dať deťom nielen špičkovú zdravotnú starostlivosť, ale aj pocit bezpečiapohody.

A veľmi si želám, aby pocit pohody a spolupatričnosti prežívali každý deň na svojich pracoviskách aj všetci naši zamestnanci. Aby si uchovali elán a chuť meniť veci k lepšiemu. Lebo každá dobrá myšlienka vzišla z každodennej praxe našich kolegov a ich silnej motivácie urobiť ešte viac pre malých pacientov. Vďaka náročnej práci každého jednotlivca sa nám spoločne podarilo splniť náš ambiciózny cieľ - transformovať najväčšiu detskú nemocnicu na Národný ústav detského zdravia. Máme pred sebou ďalší veľký cieľ a tým je splniť to, čo sme si predsavzali a čo považujeme pre našich pacientov za najdôležitejšie – čo najmenej ich stresovať hospitalizáciami a čo najviac liečiť ambulantne.

doc. MUDr. Ladislav Kužela, CSc.
 

Galéria

Icecarousel6
Icecarousel5
Icecarousel4
Icecarousel2
Icecarousel1
 53 Healthy and Flavorful Recipes to Make with Tofu
10 Healthy 4th of July Recipes from Around the Web
Three years dossing at university?
45 Best Healthy Berry Recipes
24 Tricks to Survive Hot Summer Nights
Is It Safe to Work Out Twice a Day?
Gimme a Beat: TempoRun App Syncs Music to Your Run