kuzela prihovorMoje prvé slová v tomto príhovore patria tým najdôležitejším – detským pacientom a ich rodičom, ktorí sa na nás s dôverou obracajú v zložitých a neraz najťažších chvíľach svojho života. Iste budete so mnou súhlasiť, keď poviem, že najťažší pohľad pre každého, nielen pre rodiča a lekára, je pohľad na choré dieťa. Všetci, čo sme prešli takýmto obdobím, vieme, že vtedy by sme dali všetko za zdravie detí a zobrali ochorenie na seba, len aby netrpeli. Ochorenie detí na seba zobrať nevieme, ale sme tu vždy pre ne a vieme im poskytnúť kvalitnú zdravotnú starostlivosť na úrovni najnovších poznatkov vedy a pridať k tomu aj rozmer ľudskosti, ktorý si pacienti nesmierne vážia a potrebujú ho. Všetkým deťom želám pevné zdravie a keď ochorejú, aby čo najskôr vyzdraveli a z nášho zdravotníckeho zariadenia odchádzali spokojné.
 
Veľmi si vážim, že som členom kolektívu, ktorý na Slovensku patrí medzi absolútnu špičku v poskytovaní zdravotnej starostlivosti pre detského pacienta, ktorá nie je len o odbornosti a prístrojoch, ale aj o ľudskom faktore. V našej nemocnici sa tieto tri atribúty spojili do jedného celku a výsledkom je výnimočný kolektív zložený z osobností, ktoré si svojou prácou získali uznanie a rešpekt na celom svete. Svoje skúsenosti už dnes odovzdávajú zahraničným kolegom, naša nemocnica sa stala medzinárodným školiacim centrom špecializovaným na liečbu deformít chrbtice. Operačné techniky našich lekárov v spinálnej chirurgii patria k najsofistikovanejším a zároveň najťažším technikám, aké operatéri v zahraničí bežne nepoužívajú. A to je dôvod, prečo sme sa rozhodli poskytovať túto vysokošpecializovanú zdravotnú starostlivosť aj deťom zo zahraničia. Verím, že sa staneme nemocnicou, ktorá vie poskytnúť zdravotnú starostlivosť v rovnakom alebo vyššom štandarde ako iné špičkové nemocnice v Európe a budem rád, keď od nás budú odchádzať spokojní a vyliečení pacienti z nielen z celého Slovenska, ale aj z okolitých krajín. Tento cieľ je mojou veľkou výzvou.
 
Takisto vás, milí a vzácni kolegovia, ubezpečujem, že dvere do mojej pracovne máte vždy otvorené. Ak budete mať problém alebo dobrý nápad, ktorý nemocnicu ešte viac posunie k európskym štandardom, som pripravený s vami hovoriť a sľubujem vám, že sa budem zaoberať každou dobrou myšlienkou a urobím všetko pre to, aby sme ju posunuli do fázy realizácie. Zo skúseností lekára aj manažéra viem, že komunikácia má nielen pre mňa, ale vo všeobecnosti veľký význam, lebo napredovanie bez osobnej komunikácie je veľmi ťažké až nemožné. Zvlášť v dnešnej pretechnizovanej dobe, kedy už ľudia zabudli alebo si nenájdu čas na to najpodstatnejšie - sadnúť si a úprimne sa medzi sebou porozprávať a hovoriť nielen o problémoch, ale aj o vízii našej nemocnice. Úspech je možný len pri bezchybnom výkone každého zainteresovaného jednotlivca. Práca v nemocnici je kolektívna a platia tu rovnaké princípy ako v športovom tíme. Úspech je možný len pri bezchybnom výkone každého zainteresovaného jednotlivca. Som rád, že v našej nemocnici bije srdce každého zamestnanca pre farby DFNsP Bratislava.
 
doc. MUDr. Ladislav Kužela, CSc.

Galéria

Icecarousel6
Icecarousel5
Icecarousel4
Icecarousel2
Icecarousel1
Recipe: Fruit Pizza with Chocolate-Coconut Cream
 53 Healthy and Flavorful Recipes to Make with Tofu
10 Healthy 4th of July Recipes from Around the Web
Three years dossing at university?
45 Best Healthy Berry Recipes
24 Tricks to Survive Hot Summer Nights
Is It Safe to Work Out Twice a Day?