Klinika detskej pneumológie a ftizeológie LF SZU a NÚDCH

Pracovisko Podunajské Biskupice, Krajinská 91, Bratislava 825 56 (pavilón D, prízemie a 1. poschodie)

 

Kontakt: lôžkové oddelenie – recepcia +421 905 696 051

 

Vedenie kliniky:

doc. MUDr. Vladimír Pohanka, CSc., MPH, FCCP, prednosta kliniky

tel. č. +421 0905 694 281, e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

MUDr. Neuschlová Iveta, zástupkyňa prednostky

Tel. 4. +421 905 599 756, e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Mgr. Martina Habarová, vedúca sestra

tel. č. +421 905 599 684, e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

 

Klinika detskej pneumológie a ftizeológie (KDPaF) LF SZU a UNB je jedinečným pracovisko svojho druhu na Slovensku. Ročne hospitalizuje okolo 900 pacientov, ambulantne vyšetrí približne 11 000 pacientov z celého Slovenska. Pracovisko diagnostikuje a lieči ochorenia dýchacích orgánov u detí vrátane TBC. Je zároveň najväčším z troch centier Cystickej fibrózy na Slovensku. Ako jediné diagnostikuje a lieči pacientov s primárnou ciliárnou dyskinézou. Poskytuje koncentrovanú starostlivosť o predčasne narodené deti s chronickým pľúcnym ochorením. Klinika ktorá má viac ako 50 ročnú tradíciu, patrila do 1.11.2017 pod Univerzitnú nemocnicu Bratislava- Ružinov. K 1.11.2017 bola delimitovaná do NÚDCH. Ostáva v pôvodných priestoroch ktoré patria k najmodernejším v SR a plne spĺňajú podmienky na poskytovanie adekvátnej zdravotnej starostlivosti a to najmä o pacientov s Cystickou fibrózou. Využíva moderné prístrojové vybavenie potrebné ku komplexnému doriešeniu detského pľúcneho pacienta.

Klinika je súčasťou NÚDCH, je však detašovaným pracoviskom v zdravotníckom zariadení v Podunajských Biskupiciach. Využíva moderné vybavenie. S hospitalizovanými deťmi môžu byť ubytovaní aj ich rodičia. K dispozícii majú izby s vlastným sociálnym zariadením, televízorom a pripojením na WI FI.

Klinika:

  1. poskytuje diagnostiku a liečbu ochorení dýchacích orgánov u detí a detskej TBC.
    Má dobre vybudované vlastné bronchoskopické pracovisko, realizuje vyšetrenie GER- pH metriou , ultrasonografiou (vlastné 2 USG prístroje ), kompletne vybavené pracovisko na funkčné vyšetrenie pľúc u detí (NIOX, Bodypletysmografia, bronchoprovokačná jednotka, ponámahový bronchomotorický test, gastrofibroskopia).
  2. je najväčším Centrom liečby Cystickej fibrózy (CF) z troch centier v SR. Koordinuje postupy ostatných centier, prijíma pacientov pred transplantáciou pľúc z celej SR. Klinika spolupracuje so špecialistami z Kliniky hrudníkovej chirurgie v AKH vo Viedni, s ktorými pred viac ako 4 rokmi realizovali úspešnú transplantáciu pľúc u dieťaťa. Klinika je jediným pracoviskom v SR so skúsenosťami v starostlivosti o detských pacientov pred a po transplantácii pľúc. Je tiež celoslovenským referenčným pracoviskom na vyšetrenie potných testov. Do centra pre deti s CF sú odosielané všetky deti s CF zachytené z novorodeneckého screeningu. Klinika je aktívnym členom európskeho registra CF.
  3. poskytuje koncentrovanú starostlivosť o predčasne narodené deti s chronickým pľúcnym ochorením, nastavuje ich na dlhodobú domácu kyslíkovú liečbu. Prijíma na hospitalizáciu cestou prekladu z novorodenenckých oddelení predčasne narodené deti s chronickým pľúcnym ochorením – Bronchopulmonálnou dyspláziou (BPD). S liečbou BPD má 15 ročné skúsenosti. Klinika bola iniciátorom vzniku piatich pracovísk následnej starostlivosti o predčasne narodené deti s perinatálnou pľúcnou patológiou, ktoré pracujú v ambulanciách detských pneumológov v Košiciach, Poprade, Banskej Bystrici, Martine, Nitre a Bratislave. Odborníci sa pravidelne schádzajú na odborných podujatiach aj za účasti neonatológov. SR patrí medzi európske krajiny s najlepšou starostlivosťou o takto choré deti.
  4. zabezpečuje imunoprofylaxiu RSV u predčasne narodených detí – celoslovenský manažment a konzultačné služby pre ostatných lekárov v SR. Vypracovala Metodický list racionálnej farmakoterapie RSV infekcií v detskom veku a dlhodobej domácej kyslíkovej liečby.
  5. diagnostikuje a lieči pacientov s Primárnou ciliárnou dyskinézou.
  6. poskytuje pneumologickú starostlivosť o pacientov so svalovými dystrofiami.
  7. metodicky celoslovensky vedie liečbu komplikácií po BCG vakcinácii (očkovanie proti TBC).
  8. je jedným z dvoch pracovísk v SR, ktoré sa venuje diagnostike a liečbe detskej TBC.

 

Ambulancie kliniky:

Všetky ambulancie sa nachádzajú Špecializovanej geriatrickej klinike (ŠGN ) v Podunajských Biskupiciach, pavilón D, 1. posch.

Pneumologická ambulancia

Lekári: MUDr. Martin Brezina, CSc.

Sestrička: Katarína Schwarzová

Tel. č: + 421 905 695 835

Len objednaní pacienti

Ordinačné hodiny:

Pondelok:
9.00 - 12.00

Utorok:

Streda:

Štvrtok:

Piatok:
9.00 - 12.00

Obedná prestávka 12.00 - 12.30
Dezinfekcia 12.30 - 13.30
Administratíva 13.30 - 15.30

Pneumologická ambulancia I.

Lekári: MUDr. Katarína Kadlicová, MUDr. Ingrid Mikulášová, MUDr. Štefan Mojžiš

Sestrička: Helena Salusová

Tel. č: + 421 905 695 760

Ordinačné hodiny:

Pondelok:
9.00 - 12.00

Utorok:

Streda:

Štvrtok:

Piatok:
9.00 - 12.00

Obedná prestávka 13.00 - 13.30
Dezinfekcia 13.30 - 14.30
Administratíva 14.30 - 15.30

Pneumologická ambulancia II.

Lekári: prim. MUDr. Jaroslava Orosová, MUDr. Ingrid Mikulášová, MUDr. Štefan Mojžiš

Sestrička: Iveta Gyetvaiová

Tel. č: +421 905 695 617

Ordinačné hodiny:

Pondelok:
7.00 - 9.00 odbery
9.00 - 13.00 ambulancia (Mikulášová)

Utorok:
7.00 - 9.00 odbery
9.00 - 13.00 ambulancia (Orosová)

Streda:

Štvrtok:
7.00 - 9.00 odbery
9.00 - 13.00 ambulancia(Orosová)

Piatok:
7.00 - 9.00 odbery
9.00 - 13.00 ambulancia (Mojžiš)

Obedná prestávka 13.00 - 13.30
Dezinfekcia 13.30 - 14.30
Administratíva 14.30 - 15.30

Pneumologické ambulancie I + II zabezpečujú komplexnú diagnostiku a liečbu akútnych a chronických ochorení dýchacích orgánov u detí.

Pneumologická ambulancia. Kalmetizačná poradňa

Č. dverí 112, tel. č. +421 905 694 392

Zabezpečuje diagnostiku a liečbu detských pacientov s TBC, MTX II, BCG vakcináciu

Lekári: MUDr. Katarína Kadlicová, MUDr. Ingrid Mikulášová

Sestrička: Helena Salusová

Ordinačné hodiny:

Pondelok:
7.00 - 13.00

Utorok:
7.00 - 13.00

Streda:

Štvrtok:

Piatok:

Obedná prestávka 13.00 - 13.30
Dezinfekcia 13.30 - 14.30
Administratíva 14.30 - 15.30


 Gastroenterologická ambulancia

Zabezpečuje USG, pH metriu, laktózotolerančný text, SIBO – výdychový test na intoleranciu fruktózy. Ambulancia je súčasťou Centra Cystickej fibrózy pre deti.

Č. dverí 109, tel. č. +421 905 695 835

Lekári: MUDr. Jana Bíziková

Sestrička: Katarína Schwarzová

Ordinačné hodiny:

Pondelok:

Utorok:
8.00 - 12.30

Streda:
8.00 - 12.30

Štvrtok:
8.00 - 12.30

Piatok:

Len objednaní pacienti
Obedná prestávka 12.30 - 13.00
Dezinfekcia 13.00 - 14.00
Administratíva 14.00 - 15.30

 Funkčná diagnostika 

Zabezpečuje spirometriu, komplexné funkčné vyšetrenie pľúc s vyšetrením TLco, bronchoprovokačné testy, ponámahový test, NIOX.

Tel.č: 0905 695 540

Ordinačné hodiny

Pondelok:
7.00 - 13.00

Utorok:
7.00 - 13.00

Streda:
7.00 - 13.00

Štvrtok:
7.00 - 13.00

Piatok:
7.00 - 13.00

Obedná prestávka 13.00 - 13.30
Dezinfekcia 13.30 - 14.30 
Administratíva 14.30 - 15.30

Chloridy v pote

Č. dverí 103, tel. č. +421 905 695 540

Sestrička: Angela Szelepcsényi

Ordinačné hodiny:

Pondelok:

Utorok:
8.00 - 12.00

Streda:
8.00 - 12.00

Štvrtok:
8.00 - 12.00

Piatok:

Ambulancia realizuje viac ako 400 vyšetrení ročne.


Ambulancia cystickej fibrózy pre deti

1.poschodie, tel. č. +421 905699 025

Lekári: MUDr. Ingrid Mikulášová, MUDr. Jaroslava Orosová

Sestrička: Monika Razgyelová

Ordinačné hodiny:

Pondelok:

Utorok:
7.00 - 13.00

Streda:

Štvrtok:
7.00 - 13.00

Piatok:

Len objednaní pacienti
Obedná prestávka 13.00 - 13.30
Dezinfekcia 13.30 - 14.30
Administratíva 14.30 - 15.30

Pracujú v nej lekári špecialisti s mnohoročnou praxou v problematike CF. Vedúca lekárka Centra liečby CF, MUDr. Jaroslava Orosová, sa tomuto ochoreniu venuje 40 rokov. Spolupracujú s Klubom CF

– združením rodičov chorých detí.


Pediatrická ambulancia

Má v starostlivosti predčasne narodené deti s perinatálnou pľúcnou patológiou, realizuje RSV imunoprofylaxie.

Tel. č: +421 905 695 617


Lekári: MUDr. Simona Mičietová, MUDr. Katarína Kadlicová, MUDr. Ingrid Mikulášová, MUDr. Štefan Mojžiš, MUDr. Jaroslava Orosová

Sestrička: Iveta Gyetvaiová

Ordinačné hodiny:

Pondelok:

Utorok:

Streda:
7.00 - 13.00

Štvrtok:

Piatok:

Obedná prestávka 13.00 - 13.30
Dezinfekcia 13.30 - 14.30
Administratíva 14.30 - 15.30


Detská alergologická ambulancia 

Zabezpečuje konziliárne vyšetrenia pre ambulantných a hospitalizovaných pacientov kliniky.

Lekári: MUDr. Jaroslava Orosová, ml.

Sestrička: Iveta Gyetvaiová

Tel. č: +421 905 695 617 (dopoludnia)

Ordinačné hodiny:

Pondelok:
16.00 - 18.00 konzíliá
18.00 - 20.00 administratíva

Utorok:
16.00 - 18.00 objednaní pacienti
18.00 - 20.00 administratíva

Streda:
16.00 - 18.00 konzíliá
18.00 - 20.00 administratíva

Štvrtok:

Piatok:

Len objednaní pacienti

 

Pedagogická činnosť

Klinika je výukovou bázou LF SZU. Na pôde kliniky sa realizuje výučba študentov LF SZU, ako aj postgraduálna špecializácia v pediatrii v súčinnosti s Klinikou pre deti a dorast A. Getlíka (UNB). Pravidelne každé leto mávajú na klinike odbornú prax z pediatrie študenti z rôznych lekárskych fakúlt. sa na klinike konajú špecializačné atestácie z odboru Detská pneumoftiezológia. Študenti z rôznych lekárskych fakúlt mávajú na klinike odbornú prax z pediatrie.


Vedecko- výskumná činnosť

Pracovníci kliniky pravidelne prednášajú a publikujú na domácich a zahraničných podujatiach. MUDr. Jaroslava Orosová je členkou International Advisory Board of Pediatric Pulmonology a pravidelne zastupuje SR na odborných podujatiach ako národný delegát.

Klinika založila občianske združenie „ Bambino“, prostredníctvom ktorého sa snaží dopĺňať prístrojové vybavenie pracoviska.                      

 

Galéria

Icecarousel6
Icecarousel5
Icecarousel4
Icecarousel2
Icecarousel1
 53 Healthy and Flavorful Recipes to Make with Tofu
10 Healthy 4th of July Recipes from Around the Web
Three years dossing at university?
45 Best Healthy Berry Recipes
24 Tricks to Survive Hot Summer Nights
Is It Safe to Work Out Twice a Day?
Gimme a Beat: TempoRun App Syncs Music to Your Run