- Odbornú zdravotnícku prax v DFNsP Bratislava (ďalej len „DFNsP“) majú možnosť vykonávať lekári za účelom zvyšovania svojej odbornej kvalifikácie v špecializačnom odbore.
- Termín odbornej zdravotníckej praxe si záujemca dohodne s prednostom kliniky, na ktorej bude prax vykonaná. Následne zašle vysielajúca nemocnica riaditeľstvu DFNsP oficiálnu žiadosť o odbornú zdravotnícku prax podpísanú riaditeľom, a to najneskôr jeden mesiac pred dohodnutou odbornou zdravotníckou praxou. V žiadosti musí byť uvedený dohodnutý termín praxe, pracovisko praxe a nasledovné údaje týkajúce sa žiadateľa – meno a priezvisko trvalý pobyt, dátum narodenia a špecializačný odbor, v ktorom je zaradený.
- Na žiadosť DFNsP odpovie zaslaním „Zmluvy o spolupráci pri výkone odbornej zdravotníckej praxe“.
- Odborná zdravotnícka prax v DFNsP je spoplatnená podľa platného cenníka.
- Najneskôr v deň nástupu na odbornú zdravotnícku prax musí byť „Zmluva o spolupráci pri výkone odbornej zdravotníckej praxe“ podpísaná všetkými účastníkmi a zároveň musí byť na účet DFNsP/do pokladne uhradený aj stanovený poplatok.
- V deň nástupu na odbornú zdravotnícku prax v DFNsP sa hneď ráno absolvent praxe dostaví na referát vzdelávania (budova riaditeľstva, prízemie, Oddelenie personálnej práce a miezd), z dôvodu absolvovania poučenia z predpisov BOZP a ochrane pred požiarmi a z dôvodu zabezpečenia riadneho nástupu na pracovisko.
- Bližšie informácie Vám poskytne Bc. Hana Kozmonová, referent vzdelávania DFNsP, email: hana.kozmonova(zavináč)dfnsp.sk, tel. č.: +421 (0)2 593 71 463.
 Prílohy na stiahnutie:

Galéria

Icecarousel6
Icecarousel5
Icecarousel4
Icecarousel2
Icecarousel1
Recipe: Fruit Pizza with Chocolate-Coconut Cream
 53 Healthy and Flavorful Recipes to Make with Tofu
10 Healthy 4th of July Recipes from Around the Web
Three years dossing at university?
45 Best Healthy Berry Recipes
24 Tricks to Survive Hot Summer Nights
Is It Safe to Work Out Twice a Day?