- Študenti vysokých škôl, ktorí majú záujem o vykonanie povinnej letnej praxe v DFNsP, si vopred dohodnú náplň a termín praxe s prednostom príslušnej kliniky.
- Následne na referát vzdelávania DFNsP doručia:
   1. "Žiadosť o absolvovanie povinnej letnej praxe", a to najneskôr 1 mesiac vopred.
   2. Návrh zmluvy o vykonaní praxe študenta (pripraví vysoká škola). V prípade, že má príslušná vysoká škola uzatvoretú s DFNsP rámcovú/všeobecnú zmluvu (napr. LF UK), resp. dohodu o zabezpečení odbornej praxe, návrh zmluvy sa od študenta nevyžaduje.
   3. „Posudok o zdravotnej spôsobilosti“, ktorý je potrebné predložiť najneskôr v deň nástupu na prax.
- V deň nástupu na povinnú letnú prax sa hneď ráno študent dostaví na referát vzdelávania (budova riaditeľstva, prízemie, Oddelenie personálnej práce a miezd), z dôvodu absolvovania poučenia z predpisov BOZP a ochrane pred požiarmi a z dôvodu zabezpečenia riadneho nástupu na prax.
- Bližšie informácie Vám poskytne Bc. Hana Kozmonová, referent vzdelávania DFNsP, email: hana.kozmonova(zavináč)dfnsp.sk, tel. č.: +421 (0)2 593 71 463.
 

Galéria

Icecarousel6
Icecarousel5
Icecarousel4
Icecarousel2
Icecarousel1
Recipe: Fruit Pizza with Chocolate-Coconut Cream
 53 Healthy and Flavorful Recipes to Make with Tofu
10 Healthy 4th of July Recipes from Around the Web
Three years dossing at university?
45 Best Healthy Berry Recipes
24 Tricks to Survive Hot Summer Nights
Is It Safe to Work Out Twice a Day?