Bratislava 30. apríla 2015  Lekári Kliniky pediatrickej urológie (KPU) Detskej fakultnej nemocnice s poliklinikou (DFNsP) Bratislava opäť začali najmenších pacientov operovať novou – oveľa šetrnejšou metódou.

Čítať ďalej...

XX

Bratislava 28. apríl 2015 –  Úprimné poďakovanie patrí lekárom a sestrám Kliniky pediatrickej urológie (KPU) LF UK a Detskej fakultnej nemocnice s poliklinikou (DFNsP) Bratislava a menovite MUDr. Petrovi Bartoňovi.

Čítať ďalej...

Aj vďaka Vám môže štrnásť detských nemocníc z desiatich slovenských miest získať život zachraňujúce inkubátory.

Čítať ďalej...

XX

Bratislava 29. apríla 2015 – Poďakovanie patrí kolektívu pracovníkov Kliniky pediatrickej urológie (KPU) Detskej fakultnej nemocnice s poliklinikou (DFNsP) Bratislava.

Čítať ďalej...

Galéria

Icecarousel6
Icecarousel5
Icecarousel4
Icecarousel2
Icecarousel1
Recipe: Fruit Pizza with Chocolate-Coconut Cream
 53 Healthy and Flavorful Recipes to Make with Tofu
10 Healthy 4th of July Recipes from Around the Web
Three years dossing at university?
45 Best Healthy Berry Recipes
24 Tricks to Survive Hot Summer Nights
Is It Safe to Work Out Twice a Day?