XX

Bratislava 28. apríl 2015 –  Úprimné poďakovanie patrí lekárom a sestrám Kliniky pediatrickej urológie (KPU) LF UK a Detskej fakultnej nemocnice s poliklinikou (DFNsP) Bratislava a menovite MUDr. Petrovi Bartoňovi.

Čítať ďalej...

XX

Bratislava 24. marec 2015 – Úprimné poďakovanie patrí MUDr. Borisovi Liščákovi, vedúcemu lekárovi Ortopedickej kliniky LF UK a Detskej fakultnej nemocnice s poliklinikou (DFNsP) Bratislava.

Čítať ďalej...

XX

Bratislava 29. apríla 2015 – Poďakovanie patrí kolektívu pracovníkov Kliniky pediatrickej urológie (KPU) Detskej fakultnej nemocnice s poliklinikou (DFNsP) Bratislava.

Čítať ďalej...

XX

Bratislava 24. marec 2015 – Poďakovanie za starostlivosť a profesionálny prístup pri operačných zákrokoch malých pacientov tlmočil MUDr. Petrovi Bartoňovi, lekárovi Kliniky pediatrickej urológie (KPU) LF UK a Detskej fakultnej nemocnice s poliklinikou (DFNsP) Bratislava pán Peter S.

Čítať ďalej...

Galéria

Icecarousel6
Icecarousel5
Icecarousel4
Icecarousel2
Icecarousel1
 53 Healthy and Flavorful Recipes to Make with Tofu
10 Healthy 4th of July Recipes from Around the Web
Three years dossing at university?
45 Best Healthy Berry Recipes
24 Tricks to Survive Hot Summer Nights
Is It Safe to Work Out Twice a Day?
Gimme a Beat: TempoRun App Syncs Music to Your Run