logo piktogram

V Bratislave 31. júla 2019 – Najčastejším onkologickým ochorením v detskom veku sú leukémie. Na Slovensku ročne ochorie asi 40 detí. Po nich nasledujú nádory mozgu a solídne nádory, kde patria nádory lymfatických uzlín, kostí, obličiek, pečene, neuroblastómy, nádory oka. Takmer polovicu z celkového počtu 180 nových prípadov rakoviny u detí tvoria leukémie a nádory mozgu. Dôležitou súčasťou starostlivosti o pacientov a ich rodiny je dobre vedená komunikácia. Sprievodca pre rodičov a deti s onkologickým ochorením a brožúry s textami jednotlivých diagnóz pomôžu rodičom a deťom prekonať náročnú a dlhodobú liečbu.

Čítať ďalej...

logo piktogram

V Bratislave 1. júla 2019 – Poďakovanie lekárom a sestrám Kliniky pediatrickej urológie (KPU) LF UK a Národného ústavu detských chorôb adresovala rodina Kšiňanová.

Čítať ďalej...

logo piktogram

V Bratislave 3. júla 2019 – Národný ústav detských chorôb (NÚDCH) vybudoval v rámci Kliniky detskej chirurgie Centrum detskej traumatológie. Po dobudovaní Neurocentra a doriešení logistiky pacienta spĺňa všetky náročné kritériá na vznik takého vysokošpecializovaného pracoviska pre deti s potrebou multidisciplinárnej zdravotnej starostlivosti. Od dobre zvládnutého manažmentu pacienta s ťažkým úrazom bez časových strát a následnej zdravotnej starostlivosti závisí celý ďalší život pacienta.

Čítať ďalej...

logo piktogram

V Bratislave 29. mája 2019 - Národný ústav detských chorôb (NÚDCH) ako prvý na Slovensku spúšťa nový typ komunikácie - smerom k pacientom a ich rodičom. Svoje poslanie, ktorým je poskytovanie špičkovej zdravotnej starostlivosti, sa rozhodol doplniť o novú službu pre detského pacienta - povýšiť a posilniť vzájomnú komunikáciu.

Čítať ďalej...

Galéria

Icecarousel6
Icecarousel5
Icecarousel4
Icecarousel2
Icecarousel1
 53 Healthy and Flavorful Recipes to Make with Tofu
10 Healthy 4th of July Recipes from Around the Web
Three years dossing at university?
45 Best Healthy Berry Recipes
24 Tricks to Survive Hot Summer Nights
Is It Safe to Work Out Twice a Day?
Gimme a Beat: TempoRun App Syncs Music to Your Run