,,Neodborný prístup detskej urologičky nás prinútil hľadať pomoc na inom pracovisku. Tak sme sa dostali do Bratislavy na KPU LF UK a NÚDCH. Na klinike bol najskôr sledovaný a neskôr hospitalizovaný z dôvodu reoperácie. Napriek tomu, že išlo o druhú operáciu v celkovej anestézii u takého malého dieťaťa, vedeli sme, že ak by ju nepodstúpil, mohlo by to viesť k závažnejším problémom. Veľké ďakujem patrí MUDr. Jane Bašnákovej, ktorá reoperáciu iniciovala a úspešne vykonala. Tiež ďakujem celému tímu lekárov, sestier a celému nemocničnému personálu, ktorý sa na vyšetreniach a operácii podieľal. Ďakujem patrí tiež sestrám na oddelení, ktoré nám vďaka ľudskému prístupu spríjemnili pobyt v nemocnici a vždy pomohli. Príjemné prekvapenie pre mňa bola herňa a vychovávateľky, ktoré sa deťom skutočne venovali a snažili sa im skrátiť dobu čakania hrami. Sú naozaj úžasné. Aj vďaka nim náš syn už na druhý deň zabudol, že na nejakej operácii vôbec bol. Úprimne vás obdivujeme, že pri dnešnom stave zdravotníctva dokážete odvádzať svoju prácu profesionálne.“

 

Galéria

Icecarousel6
Icecarousel5
Icecarousel4
Icecarousel2
Icecarousel1
 53 Healthy and Flavorful Recipes to Make with Tofu
10 Healthy 4th of July Recipes from Around the Web
Three years dossing at university?
45 Best Healthy Berry Recipes
24 Tricks to Survive Hot Summer Nights
Is It Safe to Work Out Twice a Day?
Gimme a Beat: TempoRun App Syncs Music to Your Run