,,Veľmi nás teší, že sa nám podarilo splniť všetky podmienky – predovšetkým personálne, máme zabezpečených všetkých dostupných špecialistov vrátane neurochirurgov, ktorí sa vedia postarať o dieťa s úrazom 24 hodín denne 7 dní v týždni, špičkové prístrojové vybavenie na operačných sálach a klinikách a v neposlednom rade kvalitatívne ukazovatele na vznik takéhoto pracoviska. A zvlášť teraz, pred letom, kedy sledujeme u detí viac a závažnejších úrazov, pri ktorých časový faktor zohráva dôležitú úlohu,“ ocenil význam nového pracoviska doc. MUDr. Ladislav Kužela, CSc., MPH, generálny riaditeľ NÚDCH.

Na KDCH tvoria úrazy takmer 40 - 60 percent zo všetkých hospitalizácií. Veľa záleží od konkrétneho obdobia, pretože aj pri úrazoch sledujeme istú sezónnosť. Letné obdobie má svoje špecifiká, deti viac športujú a venujú sa aj menej obvyklým aktivitám, majú viac voľného času, čo tiež ovplyvňuje úrazy. Celý rok sa riešia poranenia v súvislosti s dopravnými nehodami. ,,Staráme sa o deti s úrazmi od novorodeneckého veku až do 19 rokov. Samozrejme, tomuto rozpätiu, vekovému aj hmotnostnému, je  NÚDCH prispôsobený tak, aby sme mohli vyriešiť celé spektrum diagnóz a vekových a hmotnostných skupín, akými sú úrazy muskuloskeletálneho aparátu, mäkkých tkanív, hlavy a CNS. Keďže ide o mnohé systémy, máme vyšpecifikované jednotlivé tímy, ktoré sa venujú konkrétnym orgánovým systémom. V špeciálne kreovanom Centre detskej traumatológie vieme zabezpečiť starostlivosť aj pacientom s najťažšími úrazmi, pri ktorých je veľmi dôležitý manažment pacienta a s ním súvisiaci časový faktor, ktorý zohráva dôležitú úlohu v tom, že dobre zvládnutý manažment a následná zdravotná starostlivosť ovplyvňujú celý ďalší život pacienta,“ povedal MUDr. Jozef Babala, PhD., prednosta KDCH LF UK a NÚDCH a ďalej doplnil: ,,Pri ťažkých úrazoch, najmä mnohopočetných (polytraumy), lekár RZP vie posúdiť ich vážnosť a na takéhoto blížiaceho sa pacienta upozorniť. Už pred príchodom pacienta do nemocnice potrebujeme mať informácie, o aký úraz a poranenie ide, aby sme dieťa vedeli lepšie zmanžovať. Väčšina pacientov po úraze prechádza cez Oddelenie urgentného príjmu (OUP), kde sa robí filtrácia pacientov po úraze. Najťažšie úrazy s poranením hlavy smerujeme rovno na Detskú kliniku anestéziológie a intenzívnej medicíny (DKAIM) LF UK a NÚDCH. Logistiku pacienta sme dotiahli podľa vzorov EÚ do štandardov, ktoré sú v súčasnosti najdokonalejším riešením pre deti po úraze. Celý tím musí byť zosúladený podľa určitých logistických pravidiel, aby najťažší pacienti nestrácali čas.“ Deti s polytraumami a závažnými, život ohrozujúcimi monotraumami, majú zabezpečené zodpovedajúce zázemie pre resuscitačnú a intenzívnu starostlivosť a následnú liečbu na DKAIM. Novovzniknuté Neurocentrum pokryje riešenie všetkých úrazov lebky a mozgu, chrbtice a miechy. Máme k dispozícii všetky chirurgické špecializované odbory - chirurgiu, ortopédiu, urológoiu, očné, ušné, plastickú chirurgiu. Sme schopní kompletne a definitívne postarať sa o všetky deti s úrazmi a po všetkých stránkach.

V chirurgickej ambulancii Oddelenia urgentného príjmu (OUP) lekári ročne primárne ošetria takmer 18 000 akútnych úrazov, z nich 3000 predstavujú zlomeniny. ,,Formou hospitalizácie riešime takmer 500 zatvorených repozícií, vyše 500 operácií otvorenou alebo miniinvazívnou metódou a 400 osteosyntéz – komplikovaných zlomenín s použitím fixačných pomôcok a implantátov,“ povedal MUDr. Ľubomír Sýkora, PhD., lekár KDCH. Lekári kliniky majú za sebou veľa operácií a tým aj veľa skúseností s ťažkými zlomeninami, napríklad zlomeninami s poškodenou pulzáciou, pri ktorých hrozí odumretie končatiny. Rovnako veľa skúseností a vynikajúce výsledky majú s už spomenutými osteosyntézami pri ktorých, ak je nesprávne aplikovaná metodika v oblasti rastovej platničky, môže viesť k jej trvalému poškodeniu s deformáciou končatiny pri ďalšom raste. Časté sú tiež úrazy hlavy, ročne na klinike hospitalizujú 700 detí, z nich 70 má prasknutú lebku, 12 detí potrebuje operáciu CNS pre zakrvácanie alebo zavádzanie intrakraniálneho snímaču na meranie tlaku, 20 detí riešia s polytraumami, tie sú primárne prijímané na Detskú kliniku anestéziológie a intenzívnej medicíny. Tiež okolo 20 detí má poranenia parenchymatóznych orgánov brušnej dutiny – sleziny, pečene a obličiek. Všeobecne pre úraz hospitalizujú na KDCH 2 500 detí ročne.

 

Galéria

Icecarousel6
Icecarousel5
Icecarousel4
Icecarousel2
Icecarousel1
 53 Healthy and Flavorful Recipes to Make with Tofu
10 Healthy 4th of July Recipes from Around the Web
Three years dossing at university?
45 Best Healthy Berry Recipes
24 Tricks to Survive Hot Summer Nights
Is It Safe to Work Out Twice a Day?
Gimme a Beat: TempoRun App Syncs Music to Your Run