OZ Národný ústav detských chorôb Deťom

Číslo účtu: IBAN SK380900 000000 5159 778810

 

"Nová perspektíva pre deti v Národnom ústave detských chorôb"

IČO: 42355974, Bankové spojenie: 3219350156/0200 (VÚB)

Krehké deti (Neonatálna klinika intenzívnej medicíny)

IČO: 30842263, Bankové spojenie: 0110804632/0900 (SLSP)

http://ww.krehkedeti.sk

Pro Vita (Neonatálna klinika intenzívnej medicíny)

IČO: 30843120, Bankové spojenie: 4000782290/7500 (ČSOB)

http://www.provita.sk

Neinvestičný fond pre záchranu a zlepšenie zraku (Očná klinika)

IČO: 30844258, Bankové spojenie: 0176602910/0900 (SLSP)

Združenie na pomoc detskej onkológii (Klinika detskej hematológie a onkológie)

IČO: 31753311, Bankové spojenie: 0011481225/0900 (SLSP)

Združenie rodičov a detí s druhou šancou (Transplantačná jednotka kostnej drene Kliniky detskej hematológie a onkológie)

IČO: 36067750, Bankové spojenie: 1449733751/0200 (VÚB)

Detský klub URILKO (Klinika detskej urológie)

IČO: 30790514, Bankové spojenie: 2626310173/1100 (TB)

http://urilko.webnode.sk

Združenie pre pomoc deťom s epilepsiou a inými neurologickými ochoreniami (Klinika detskej neurológie)

IČO: 30792703, Bankové spojenie: 1707414455/0200 (VÚB)

Pomôž zachrániť detský život (Detská klinika anestéziológie a intenzívnej medicíny)

IČO: 30793947, Bankové spojenie: 1768449651/0200 (VÚB)

SPID - Spoločnosť pre primárne imunodeficiencie (Detská klinika)

IČO: 42182107, Bankové spojenie: 2832048751/0200 (VŮB)

Občianske združenie Pedurol (Klinika detskej urológie)

IČO: 42258171, Bankové spojenie: 2977223557/0200 (VÚB)

Slniečko na ceste! (Klinika detskej chirurgie)
IČO: 42306116, Bankové spojenie: 2900451930/8330

http://www.slnieckonaceste.sk/

Deťom s rakovinou n.o.

dátum vzniku: 14. 12. 2015,  riaditeľka n.o.: Ing. Katarína Kopper
IČO: 50097270,IBAN: SK94 0200 0000 0036 0736 6854

http://ww.detomsrakovinou.sk

Spoločnosť priateľov detí s nedostatočnosťou rastového hormónu (Detská klinika) - neregistrovaná

IČO: 30843910, Bankové spojenie:

Pomoc pre deti s poruchami imunitného systému (Oddelenie laboratórnej medicíny klinická imunológia a alergológia) - neregistrovaná

IČO: 31754112, Bankové spojenie: 2663000115/1100 (TB)

Ortopédia pre deti Slovenskanadačný fond pri Nadácii 42

dátum vzniku: 10. 2. 2015,  predseda: prof. MUDr. Milan Kokavec, PhD.

IČO: 36149462, IBAN:SK65 5200 0000 0000 1608 1001

 

OZ Národný ústav detských chorôb Deťom

Číslo účtu: IBAN SK380900 000000 5159 778810

 

Galéria

Icecarousel6
Icecarousel5
Icecarousel4
Icecarousel2
Icecarousel1
 53 Healthy and Flavorful Recipes to Make with Tofu
10 Healthy 4th of July Recipes from Around the Web
Three years dossing at university?
45 Best Healthy Berry Recipes
24 Tricks to Survive Hot Summer Nights
Is It Safe to Work Out Twice a Day?
Gimme a Beat: TempoRun App Syncs Music to Your Run