kuzela prihovor

V Bratislave 10. januára 2019 – Moje prvé slová každoročne patria tým najdôležitejším – našim detským pacientom a ich rodičom, ktorí sa na nás s dôverou obracajú v najťažších chvíľach svojho života. A nebude tomu inak ani tento rok - na prahu nového roka želám všetkým predovšetkým pevné zdravie a k tomu veľa šťastia, lásky a rodinnej pohody. A rovnako všetkým, pacientom, rodičom a celému kolektívu pracovníkov NÚDCH ďakujem za to, kam sme sa od vlaňajška posunuli.

     Minulý rok bol pre nás všetkých výnimočný – od 1. januára 2018 sme sa transformovali na Národný ústav detských chorôb (NÚDCH). A nebolo to len premenovanie nemocnie, ale celková zmena filozofie poskytovania zdravotnej starostlivosti tak, aby sme našich malých pacientov čo najmenej zaťažovali a stresovali hospitalizáciami. A aby sme všetkým deťom s najzávažnejšími ochoreniami z celého Slovenska poskytovali zdravotnú starostlivosť v špecializovaných centrách, kde sa im od prvej návštevy venuje multidisciplinárny tím odborníkov a to všetko pod jednou strechou. Mali sme pred sebou veľmi náročné ciele, ktoré sa nám podarilo splniť. Otvorili sme nové centrá, zaviedli nové inovatívne liečebné metódy, štandardy diagnostiky a liečby, ktoré odstránia duplicitné vyšetrenia a sú zárukou efektívnej diagnostiky a liečby. Zrekonštruovali a zmodernizovali sme mnohé priestory v nemocnici, pribudli nám špičkové prístroje, nové postele a mysleli sme aj na študentov, pre ktorých sa opäť rozšírili možnosti simulačného vzdelávania. A samozrejme, na dlhodobých cieľoch, ktoré si vyžadujú dlhší čas, intenzívne pracujeme.

     Takto pred rokom sme otvorili novú operačnú sálu pre novorodencov priamo na Neonatologickej klinike intenzívnej medicíny, vo februári sme pokrstili nové logo nemocnice, ktoré navrhli deti deťom – študenti Školy úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru v Bratislave. V marci sme otvorili Pedaudiologické centrum pre deti s poruchami sluchu, v apríli pokrstili odbornú publikáciu Vybrané diagnostické a liečebné štandardy v pediatrii. Začiatkom leta sme otvorili verejnú lekáreň, čím sa zásadne rozšírili možnosti lekárenskej starostlivosti a podpísali memorandá o spolupráci. Vďaka Memorandu o spolupráci národných ústavov – NÚDCH, NOU a NÚSCH v Bratislave sa prehĺbili možnosti spolupráce a priniesli mnohé benefity pre všetkých pacientov dotknutých nemocníc. Opäť sme sa viac otvorili zahraničnej výmene skúseností podpísaním Memoranda o spolupráci s Detskou univerzitnou nemocnicou v Rige - najväčšou špecializovanou nemocnicou pre deti v Lotyšsku. Uprostred leta nasledovalo otvorenie nového denzitometrického pracoviska Centra pre detskú osteológiu, čím sme kompletne dobudovali toto jedinečné pracovisko. V septembri sme verejnosti predstavili Najkrajšie víťazstvá – príbehy našich pacientov, ktorým sme neraz doslova zachránili život. V októbri nás všetkých potešilo slávnostné otvorenie nových herní a učební pre deti na troch klinikách.

     Rodičov našich pacientov a pacientov samotných najviac zaujímajú nové možnosti liečby. O tých sme verejnosť informovali priebežne počas celého roka, napríklad malých pacientov s rezistentnou formou leukémie liečime novou inovatívnou metódou, benígne nádory stehnovej kosti – osteoid osteóm riešime CT navigovanou rádiofrekvenčnou abláciou, čo je miniinvazívna a oveľa šetrnejšia metóda, rovnako šetrnejšie odstraňujeme močové kamene vďaka novému prístrojovému vybaveniu, deformity hrudníka – vtáčí hrudník riešime na rozdiel od minulosti bez nutnosti operácie a mnohé iné postupy. Vždy sme veľmi citlivo vnímali potreby našich malých pacientov a všetky naše kroky smerovali a naďalej smerujeme k tomu, aby sme im mohli poskytovať nielen špičkovú zdravotnú starostlivosť porovnateľnú s prestížnymi zahraničnými pracoviskami, ale vedeli aj poskytnúť pocit bezpečia a pohody.  

     Z dlhodobých cieľov spomeniem rozšírenie Oddelenia urgentného príjmu, na ktorom už veľmi intenzívne pracujeme, rekonštrukciu Kliniky detskej hematológie a onkológie, ktorá rovnako už v súčasnosti prebieha, pracujeme tiež na vybudovaní ubytovacích kapacít pre deti, aby sme mohli ešte viac poskytovať jednodňovú zdravotnú starostlivosť pre viac detí a rovnako pre viac detí, predovšetkým zo vzdialenejších oblastí Slovenska, poskytnúť ambulantnú liečbu. A mnohé ďalšie ciele stoja pred nami.

     Z tohto miesta by som ešte raz chcel všetkým poďakovať – pacientom a ich rodičom za nesmiernu trpezlivosť a znížený komfort, lebo naše pracoviská musíme budovať a rekonštruovať za plnej prevádzky, rovnako kolegom, ktorí tiež pracujú v náročnejších podmienkach a napriek tomu svojimi výkonmi a prístupom posúvajú našu nemocnicu stále dopredu, o čom svedčia mnohé prestížne ocenenia. A tiež MZ SR a všetkým dobrovoľníkom, sponzorom a darcom, bez pomoci ktorých by sme nemohli tak rýchlo napredovať.

doc. MUDr. Ladislav Kužela, CSc.

 

Galéria

Icecarousel6
Icecarousel5
Icecarousel4
Icecarousel2
Icecarousel1
 53 Healthy and Flavorful Recipes to Make with Tofu
10 Healthy 4th of July Recipes from Around the Web
Three years dossing at university?
45 Best Healthy Berry Recipes
24 Tricks to Survive Hot Summer Nights
Is It Safe to Work Out Twice a Day?
Gimme a Beat: TempoRun App Syncs Music to Your Run