ambulancia dermatovenerologická Č. 3
LEKÁR(I) MUDr. Katarína Soršáková, PhD.
SESTRA Slávka Slaninková
Čas 7:00–8:00 8:00–10:00 10:00–12:30 12:30-13:00 13:00-14:00 14.00-15.00
Dni/Poznámka Odbery Ambulancia Ambulancia obed Ambulancia Administratíva/ konzíliá
Sestra Lekár Lekár Lekár Sestra
Pondelok o o o x o o
Utorok o o X x o o
Streda o o X x o o
Štvrtok o o

10:00-11:00

Konzultácie

x o o
Piatok o o o x o o

O - ordinačné hodiny

 

Kontakt:

Telefón: 02 59371 200, klapka: 200

Lokácia: poliklinika Blok D, 3. poschodie, č. dverí: 339

 

Galéria

Icecarousel6
Icecarousel5
Icecarousel4
Icecarousel2
Icecarousel1
 53 Healthy and Flavorful Recipes to Make with Tofu
10 Healthy 4th of July Recipes from Around the Web
Three years dossing at university?
45 Best Healthy Berry Recipes
24 Tricks to Survive Hot Summer Nights
Is It Safe to Work Out Twice a Day?
Gimme a Beat: TempoRun App Syncs Music to Your Run