ambulancia odbornÁ chirurgická ambulancia
LEKÁRI Neurochirurgická amb. VVCH MUDr. František Horn                              MUDr. Robert Chrenko
Hrudníková chirurgia. MUDr. Pavol Omaník
Onko-chirurgická ambulancia MUDr. Igor Béder
Neurochirurgická amb. VVCH MUDr. Martin Smrek
VVCH črevného traktu MUDr. Mária Jursová
SESTRA Zuzana Énekesová
Čas 7:00–8:30 8:30-10:00 10:00–13:30 13:30-14:00 14:00-15:00

Dni

Poznámka

Príprava amb.,

objednávanie

pacientov

Ambulancia Ambulancia OBED Administratíva
Sestra Lekár - sestra Lekár - sestra Sestra - lekár

Pondelok

MUDr. Horn

X X 10:00 - 14:00
X X

Utorok

MUDr. Omaník

X X 9:00-13:00 X X

Streda

X     X X
MUDr. Béder

8:30-10:30

 
MUDr. Jursová  

10:30-13:30

(párny týždeň)

MUDr. Horn  

10:30-13:30

(nepárny týždeň)

Štvrtok

MUDr. Chrenko

MUDr.Smrek

X

8:00 - 10:00

 

 

10:00- 13:00

X X

Piatok

MUDr. Jursová

X od 9:00 do 13:00
X X

O - ordinačné hodiny

VVCH – vrodené vývojové chyby

 

Kontakt:

Telefón: 02 59371 774, Klapka: 774

Lokalizácia: poliklinika, 1. poschodie, č. dverí 111

 

Galéria

Icecarousel6
Icecarousel5
Icecarousel4
Icecarousel2
Icecarousel1
 53 Healthy and Flavorful Recipes to Make with Tofu
10 Healthy 4th of July Recipes from Around the Web
Three years dossing at university?
45 Best Healthy Berry Recipes
24 Tricks to Survive Hot Summer Nights
Is It Safe to Work Out Twice a Day?
Gimme a Beat: TempoRun App Syncs Music to Your Run