ambulancia  prijmová  a ODBORNÁ ambulancia
LEKÁR(I)

Príjmová ambulancia - lekár KDCH podľa rozpisu služieb

Amb. cievnej chirurgie – MUDr. Jozef Babala

Hrudníková ambulancia - MUDr. Pavol Omaník

SESTRA Edita Sýkorová
Čas 8:00–13:00 13:00-13:30 13:30-15:00

Dni

Poznámka

Ambulancia OBED Administratíva
Lekár -sestra Sestra
Pondelok o x o
Príjmová amb.
Utorok o x o
Príjmová amb.
Streda o x o
Príjmová amb.
Štvrtok o x o
Príjmová amb.
Piatok   x o
Cievna chirurgia 8:00 – 10:30
Hrudníková amb 10.30 - 12.30

O - ordinačné hodiny

KDCH – Klinika detskej chirurgie

 

Kontakt:

Telefón: 02 59371 407, klapka: 407

Lokalizácia: poliklinika, 1. poschodie, č.dverí 108

 

Galéria

Icecarousel6
Icecarousel5
Icecarousel4
Icecarousel2
Icecarousel1
 53 Healthy and Flavorful Recipes to Make with Tofu
10 Healthy 4th of July Recipes from Around the Web
Three years dossing at university?
45 Best Healthy Berry Recipes
24 Tricks to Survive Hot Summer Nights
Is It Safe to Work Out Twice a Day?
Gimme a Beat: TempoRun App Syncs Music to Your Run