ambulancia traumatologickÁ (Úrazová) ambulancia
LEKÁR Lekár KDCH podľa rozpisu služieb
SESTRA Eva FÜLÖP
Čas 7:00–8:00 8:00-13:00 13:00-13:30 13:30-14:00 14:00-15:00

Dni

Poznámka

Príprava amb. Ambulancia OBED Ambulancia Administrativa
Sestra Lekár Lekár Lekár-Sestra
Pondelok O o x o o
Utorok O o x o o
Streda O o x o o
Štvrtok O o x o o
Piatok O o x o o

O - ordinačné hodiny

KDCH – Klinika detskej chirurgie

 

Kontakt:

Telefón: 02 59371 546, klapka: 546

Lokalizácia: poliklinika, 1. poschodie, č.dveri 110

 

Galéria

Icecarousel6
Icecarousel5
Icecarousel4
Icecarousel2
Icecarousel1
 53 Healthy and Flavorful Recipes to Make with Tofu
10 Healthy 4th of July Recipes from Around the Web
Three years dossing at university?
45 Best Healthy Berry Recipes
24 Tricks to Survive Hot Summer Nights
Is It Safe to Work Out Twice a Day?
Gimme a Beat: TempoRun App Syncs Music to Your Run