Klinika detskej neurológie (KDN) LF UK a DFNsP Bratislava                  

MUDr. Miriam kolníková, PhD., prednosta,

tel. č.: +421 2 59371 100, e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

MUDr. Jaroslava Payerová, zástupca prednostu,

tel. č.: +421 2 59371 631, e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Mgr. monika Surovičová, vedúca sestra,

tel. č.: +421 2 59371 102, email: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Klinika detskej neurológie (KDN) DFNsP Bratislava je najvyšším špecializovaným pracoviskom v odbore detská neurológia v Slovenskej republike a člení sa na dve časti:

Lôžkovú časť, ktorá sa nachádza na 7.poschodí, blok E, a ambulantnú časť a laboratóriá na 4. poschodí, blok D (poliklinika).

KDN zabezpečuje špecializovanú liečebno-preventívnu starostlivosť o deti s ochoreniami centrálneho a periférneho nervového systému a svalov od narodenia do 18 rokov a 364 dní na úrovni súčasných diagnostických a liečebných poznatkov. Je najvyšším konzultačným pracoviskom pre deti so záchvatovými ochoreniami a epilepsiou. Vykonáva diagnostiku a diferenciálnu diagnostiku záchvatových ochorení a zameriava sa na farmakorezistentnú epilepsiu a jej liečbu. Za účelom diagnostiky má zriadenú epileptickú jednotku s možnosťou dlhodobého video EEG monitorovania a polygrafického vyšetrenia spánku. Na základe vyšetrení navrhuje medikamentóznu alebo chirurgickú liečbu epilepsie, liečbu ketogénnou diétou alebo zavedenie chronickej stimulácie blúdivého nervu. Je konzultačným pracoviskom pre deti s vrodenými vývojovými chybami mozgu a miechy (VVCH). Neurozobrazovacími a elektrofyziologickými metódami (sonografické vyšetrenie mozgu cez veľkú fontanelu, CT a MR vyšetrenie, MR angiografia, EEG, EMG, evokované potenciály) diagnostikuje VVCH predovšetkým myelodysplázie, hydrocefalus, kortikálne dysplázie a ďalšie vývojové anomálie mozgu, navrhuje ich liečbu a zabezpečuje komplexnú starostlivosť. Diagnostikuje a lieči deti s detskou mozgovou obrnou, zabezpečuje liečbu spasticity botulotoxínom. V spolupráci s Klinikou detskej chirurgie a Detskou ortopedickou klinikou sa zúčastňuje na operáciách na mieche – EMG monitoring. Zameriava sa na diagnostiku a liečebné ovplyvnenie vrodených a geneticky podmienených ochorení mozgu, predovšetkým neurometabolických ochorení mozgu (poruchy látkovej výmeny, metabolizmu, leukodystrofie, poliodystrofie, mitochondriové a peroxyzmové poruchy).  Je celoštátnym centrom pre diagnostiku a liečbu chronických demyelinizujúcich ochorení mozgu, miechy a nervov (akútnu disseminovanú encefalomylitídu, sclerosis multiplex, akútnu a chronickú polyradikulomyeloneuritídu). Koordinuje imunomodulačnou liečbou sclerosis multiplex. Sleduje deti s ochoreniami svalov a periférnych nervov, deti po závažných poraneniach mozgu a miechy, s migrénou a bolesťami hlavy a iné ochorenia.

Diagnostikuje a sleduje deti s ochorením na tuberóznu sklerózu, je participantom medzinárodného registra pacientov s tuberóznou sklerózou /TOSCA/.

KDN vykonáva kompletnú prístrojovú diagnostiku v neurológii v elektroencefalografickom a elektromyografickom laboratóriu, vyšetrenie evokovaných potenciálov, sonografické vyšetrenie mozgu cez veľkú fontanelu, na epileptickej jednotke dlhodobé video EEG monitorovanie a polygrafické vyšetrenia spánku a vyšetrenie mozgu počítačovou tomografiou, magnetickou rezonanciou a pozitrónovou emisnou tomografiou.

Realizuje pregraduálnu výuku poslucháčov LFUK v odbore detská neurológia, postgraduálnu predatestačnú výuku ukončenú atestačnou skúškou a kontinuálne odborné vzdelávanie lekárov v odbore detská neurológia. Súčasťou kliniky je elektroencefalografické laboratórium, epileptická jednotka na video EEG monitorovanie a spánkové polygrafické vyšetrenia a neuropsychologické laboratórium.

Vedeckovýskumná činnosť a výskumné granty

Vo výskumnej činnosti sa zameriava na farmakorezistentnú epilepsiu. Ako jediné pracovisko na Slovensku zaviedla KDN liečbu epilepsie ketogénnou diétou, sleduje deti po epileptochirurgických operáciách a deti s vagovou stimuláciou. Na klinike sa riešili viaceré medzinárodné multicentrické štúdie o účinnosti a tolerancii nových epileptík. Pracovníci kliniky každoročne prednášajú na domácich a svetových kongresoch detskej neurológie a epilepsie. Výsledky prác publikujú v odborných časopisoch. Sú autormi prvej slovenskej monografie o epilepsii, kapitol v monografii Pediatria, viacerých vysokoškolských učebných a postgraduálnych knižných publikácií.

Pracoviská KDN

Lôžková časť kliniky sa člení na oddelenie malých detí a oddelenie starších detí a má k dispozícii 20 lôžok s možnosťou prijatia matky alebo zákonného zástupcu počas hospitalizácie dieťaťa. K dispozícii má jednu nadštandardnú samostatnú izbu pre matku a dieťa. Podrobnejšie informácie o cenách za ubytovanie nájdete na www.dfnsp.sk.

Samostatne pracujúci odborní lekári :

MUDr. Jarmila Hricáková

MUDr. Karin Viestová

 

Lekári pri lôžku:

MUDr. Gonzalo Ramos Rivera

MUDr. Dominika Kovárová

MUDr. Zuzana Sokáčová

MUDr.Tomáš Foltán

MUDr. Lucia Švecová

MUDr.. Miriam Kolníková

        

Neuropsychologické laboratórium              

EEG laboratórium a epileptická jednotka

Elektroencefalografické laboratorium

Ambulancie KDN

Neurologická ambulancia, č. dverí 410, 4. poschodie, poliklinika, blok D

Tel. č.: +421 2 59371 323. V tejto ambulancii sa môžete objednať na vyšetrenie.

Neurologická ambulancia, č. dverí 412, 4. poschodie,  poliklinika, blok D

Tel. č. +421 2 59371 865. V tejto ambulancii sa môžete objednať na vyšetrenie.

Poradňa, č. dverí 414, 4. poschodie, poliklinika, blok D

Informácie pre rodičov

Vážení rodičia,

ak ste boli odporučení  detským lekárom  na prvé vyšetrenie do našej ambulancie alebo chodíte s  dieťaťom do neurologickej ambulancie na pravidelné kontroly,   prosíme o dodržiavanie týchto odporúčaní:

Na prvé vyšetrenie do neurologickej ambulancie sa objednajte  telefonicky  na  telefónnych číslach +421 2 59371 865, 323  v čase od 14. 00 do 15. 00 hod. Ak ide o potrebu skorého termínu, dieťa objedná na prednostné vyšetrenie jeho detský lekár priamo dohovorom s ambulantným lekárom neurologickej ambulancie.

Po vstupe do polikliniky  na prízemí  sa pred každým vyšetrením  zaregistrujte v centrálnej registrácii.  Budete potrebovať odporučenie od detského lekára pri prvom vyšetrení a preukaz poistenca dieťaťa pri každom ďalšom vyšetrení.

Ak nemôžete dodržať  objednaný  termín vyšetrenia alebo plánovanú kontrolu,  prosíme odhlásiť  termín vyšetrenia telefonicky na čísle +421 2 59371865  a zároveň si môžete dohodnúť náhradný termín vyšetrenia.

Po príchode do čakárne pred ambulanciu  č. dverí 411 s označením „prihlasovanie pacientov“ (4.  poschodí, poliklinika, blok D), odovzdajte, prosím, zdravotnej sestre pri prvom vyšetrení  odporučenie od detského lekára, kópiu resp. výpis výsledkov vyšetrení od odporúčajúceho detského lekára a preukaz  poistenca.  Prosíme v čakárni počkať na vyšetrenie,  na ktoré Vaše dieťa zavoláme.

V prípade indikovaného akútneho vyšetrenia  sa prihláste do ambulancie č. dverí 411 (4. poschodie, poliklinika, blok D) s označením „prihlasovanie pacientov“ a odovzdajte sestre odporúčací nález lekára, ktorý akútne vyšetrenie indikoval a čakajte na vyšetrenie.

Ďakujeme

 

Združenie pre pomoc deťom s epilepsiou a inými neurologickými ochoreniami

Pri KDN pracuje Združenie na pomoc deťom s epilepsiou a inými neurologickými ochoreniami, ktorého cieľom je zabezpečenie najvyššej možnej kvality života detí s epilepsiou a inými neurologickými ochoreniami optimálnou diagnostikou a liečbou ich ochorenia a zabezpečenie ich integrácie v škole, rodine a spoločnosti.

 

Galéria

Icecarousel6
Icecarousel5
Icecarousel4
Icecarousel2
Icecarousel1
 53 Healthy and Flavorful Recipes to Make with Tofu
10 Healthy 4th of July Recipes from Around the Web
Three years dossing at university?
45 Best Healthy Berry Recipes
24 Tricks to Survive Hot Summer Nights
Is It Safe to Work Out Twice a Day?
Gimme a Beat: TempoRun App Syncs Music to Your Run