Klinika detskej pneumológie a ftizeológie LF SZU a NÚDCH

Pracovisko Podunajské Biskupice, Krajinská 91, Bratislava 825 56 (pavilón D, prízemie a 1. poschodie)

 

Kontakt: lôžkové oddelenie – recepcia 02 59371455

 

Vedenie kliniky:

doc. MUDr. Vladimír Pohanka, CSc., MPH, FCCP, prednosta kliniky

tel. č. +421 0905 694 281, e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

MUDr. Neuschlová Iveta, zástupkyňa prednostky

Tel. 4. +421 905 599 756, e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Mgr. Martina Habarová, vedúca sestra

tel. č. +421 905 599 684, e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

 

Klinika detskej pneumológie a ftizeológie (KDPaF) LF SZU a NÚDCH je jedinečným pracovisko svojho druhu na Slovensku. Ročne hospitalizuje okolo 900 pacientov, ambulantne vyšetrí približne 11 000 pacientov z celého Slovenska. Pracovisko diagnostikuje a lieči ochorenia dýchacích orgánov u detí vrátane TBC. Je zároveň najväčším z troch centier Cystickej fibrózy na Slovensku. Ako jediné diagnostikuje a lieči pacientov s primárnou ciliárnou dyskinézou. Poskytuje koncentrovanú starostlivosť o predčasne narodené deti s chronickým pľúcnym ochorením. Klinika ktorá má viac ako 50 ročnú tradíciu, patrila do 1.11.2017 pod Univerzitnú nemocnicu Bratislava- Ružinov. K 1.11.2017 bola delimitovaná do NÚDCH. Ostáva v pôvodných priestoroch ktoré patria k najmodernejším v SR a plne spĺňajú podmienky na poskytovanie adekvátnej zdravotnej starostlivosti a to najmä o pacientov s Cystickou fibrózou. Využíva moderné prístrojové vybavenie potrebné ku komplexnému doriešeniu detského pľúcneho pacienta.

Klinika je súčasťou NÚDCH, je však detašovaným pracoviskom v zdravotníckom zariadení v Podunajských Biskupiciach. Využíva moderné vybavenie. S hospitalizovanými deťmi môžu byť ubytovaní aj ich rodičia. K dispozícii majú izby s vlastným sociálnym zariadením, televízorom a pripojením na WI FI.

Klinika:

  1. poskytuje diagnostiku a liečbu ochorení dýchacích orgánov u detí a detskej TBC.
    Má dobre vybudované vlastné bronchoskopické pracovisko, realizuje vyšetrenie GER- pH metriou , ultrasonografiou (vlastné 2 USG prístroje ), kompletne vybavené pracovisko na funkčné vyšetrenie pľúc u detí (NIOX, Bodypletysmografia, bronchoprovokačná jednotka, ponámahový bronchomotorický test, gastrofibroskopia).
  2. je najväčším Centrom liečby Cystickej fibrózy (CF) z troch centier v SR. Koordinuje postupy ostatných centier, prijíma pacientov pred transplantáciou pľúc z celej SR. Klinika spolupracuje so špecialistami z Kliniky hrudníkovej chirurgie v AKH vo Viedni, s ktorými pred viac ako 4 rokmi realizovali úspešnú transplantáciu pľúc u dieťaťa. Klinika je jediným pracoviskom v SR so skúsenosťami v starostlivosti o detských pacientov pred a po transplantácii pľúc. Je tiež celoslovenským referenčným pracoviskom na vyšetrenie potných testov. Do centra pre deti s CF sú odosielané všetky deti s CF zachytené z novorodeneckého screeningu. Klinika je aktívnym členom európskeho registra CF.
  3. poskytuje koncentrovanú starostlivosť o predčasne narodené deti s chronickým pľúcnym ochorením, nastavuje ich na dlhodobú domácu kyslíkovú liečbu. Prijíma na hospitalizáciu cestou prekladu z novorodenenckých oddelení predčasne narodené deti s chronickým pľúcnym ochorením – Bronchopulmonálnou dyspláziou (BPD). S liečbou BPD má 15 ročné skúsenosti. Klinika bola iniciátorom vzniku piatich pracovísk následnej starostlivosti o predčasne narodené deti s perinatálnou pľúcnou patológiou, ktoré pracujú v ambulanciách detských pneumológov v Košiciach, Poprade, Banskej Bystrici, Martine, Nitre a Bratislave. Odborníci sa pravidelne schádzajú na odborných podujatiach aj za účasti neonatológov. SR patrí medzi európske krajiny s najlepšou starostlivosťou o takto choré deti.
  4. zabezpečuje imunoprofylaxiu RSV u predčasne narodených detí – celoslovenský manažment a konzultačné služby pre ostatných lekárov v SR. Vypracovala Metodický list racionálnej farmakoterapie RSV infekcií v detskom veku a dlhodobej domácej kyslíkovej liečby.
  5. diagnostikuje a lieči pacientov s Primárnou ciliárnou dyskinézou.
  6. poskytuje pneumologickú starostlivosť o pacientov so svalovými dystrofiami.
  7. metodicky celoslovensky vedie liečbu komplikácií po BCG vakcinácii (očkovanie proti TBC).
  8. je jedným z dvoch pracovísk v SR, ktoré sa venuje diagnostike a liečbe detskej TBC.

 

Šturktúra ambulancií KDPaF a personálne obsadenie, ordinačné hodiny:

Imunologická ambulancia č.tel.: 02/5937276

 

Gastroenterogická ambulancia

č.tel.: 02/5937276

7:00 - 9:00 objednávanie pacientov telefonicky,

odbery

9:00 - 12.30

12:30 - 13:00 odebňajšia prestávka

13:00 - 14:12 administratíva

Č.dverí Deň Názov amb Lekár Ord.hod. Sestra
109 Pondelok imuno. amb Doc. Pohanka 9:00 - 12:30 Schwartzová Katarína
Utorok gastro.amb. MUDr. Bíziková 8:30 - 12:30 Schwartzová Katarína
Streda gastro.amb. MUDr. Bíziková 8:30 - 12:30 Schwartzová Katarína
Štvrtok gastro.amb. MUDr. Bíziková 8:30 - 12:30 Schwartzová Katarína
Piatok imuno. amb MUDR.Rennerová 9:00 - 12:00 Schwartzová Katarína

 

CF+PCD ambulancia  

č.tel.:02/59371823

7:00-9:00 objednávanie pacientov telefonicky,

odbery

9:00-12:30

12:30-13:00 odebňajšia prestávka

13:00-14:12 administratíva

Č.dverí Deň Názov amb Lekár Ord.hod. Sestra
112 Pondelok CF amb. MUDr. Bližnáková 7:00 - 14:12 Razgyelová Monika
Utorok CF amb. MUDr. Bližnáková 7:00 - 14:12 Razgyelová Monika
Streda CF amb. MUDr. Bližnáková 7:00 - 14:12 Razgyelová Monika
Štvrtok CF amb MUDr. Bližnáková 7:00 - 14:12 Razgyelová Monika
Piatok CF amb. MUDr. Bližnáková 7:00 - 14:12 Razgyelová Monika

 

Pneumologia 1  

č.tel.: 02/59371570

7:00 - 9:00 objednávanie pacientov telefonicky,

odbery

9:00 - 12:30

12:30 - 13:00 odebňajšia prestávka

13:00 - 14:12 administratíva

Č.dverí Deň Názov amb Lekár Ord.hod. Sesta
106 Pondelok pneum.amb. MUDr. Kadlicová 7:00 - 14:12 Tothová Katarína
Utorok pneum.amb. MUDr. Mulera, MUDr. Kadlicová 7:00 - 14:12 Tothová Katarína
Streda pneum.amb. MUDr. Kadlicová 7:00 - 14:12 Tothová Katarína
Štvrtok pneum.amb. MUDr. Mulera, MUDr. Kadlicová 7:00 - 14:12 Tothová Katarína
Piatok pneum.amb. MUDr. Kadlicová 7:00 - 14:12 Tothová Katarína

Pneumologia 2    

č.tel.: 02/59371392

7:.00 - 9:00 objednávanie pacientov telefonicky,

odbery

9:00 - 12:30

12:30 - 13:00 odebňajšia prestávka

13:00 - 14:12 administratíva

Č.dverí Deň Názov amb Lekár Ord.hod. Sesta
105 Pondelok pneum.amb. Mudr.Babencová 7:00 - 14.:12 Švábová Eva
Utorok pneum.amb. MUDr. Vargová 7:00 - 14:12 Švábová Eva
Streda pediatr.amb. Mudr.Mojžiš 7:00 - 14:12 Švábová Eva
Štvrtok pneum.amb. Mudr.Mojžiš 7:00 - 14:12 Švábová Eva
Piatok pneum.amb. Mudr.Mojžiš 7:00 - 14:12 Švábová Eva

Pneumologia 3

č. tel.: 02/59371297

7:00 - 9:00 objednávanie pacientov telefonicky,

odbery

9:00 - 12:30

12:30 - 13:00 odebňajšia prestávka

13:00 - 14:12 administratíva

Č.dverí Deň Názov amb Lekár Ord.hod. Sestra
102 Pondelok PCD MUDr. Mičietová 7:00 - 14:12 Belušová
Utorok MUDr. Mičietová 7:00 - 14:12
Streda Akútna ambulancia MUDr. KUriačka 7:00 - 14:12
Štvrtok Predčasne narodené deti MUDr. Mičietová,      MUDr. Vargová 7:00 - 14:12
Piatok Aplikácia Synagys, Prim. Neuschlová,    MUDr. Kuriačka /SL/, MUDr. Perďochová, MUDr. Kuriačka /aplikácia Synagys/ 7:00 - 10:00
SL 10:00 - 14:15

Funkčná diagnostika, potné testy

č.tel.: 02/59371491

7:00 - 9:00 objednávanie pacientov telefonicky,

7:00 - 12:30 hod.

12:30 - 13:00 hod. odebňajšia prestávka

13:00 - 14:12 hod. administratíva

Č.dverí Deň Názov amb Lekár Ord.hod. Sestra
103 Pondelok 7:00 - 13:00 Szelepcsényi Angela
Utorok 7_00 - 13:00 Szelepcsényi Angela
Streda 7:00 - 13:00 Szelepcsényi Angela
Štvrtok 7:00 - 13:00 Szelepcsényi Angela
Piatok 7:00 - 13:00 Szelepcsényi Angela

Dovoľujeme si úctivo požiadať spolupracujúcich a odosielajúcich všeobecných lekárov pre deti a dorast o zasielanie pacientov na našu kliniku so spracovanými údajmi o detskom pacientovi a požiadavkou/otázkou, ktorú nás žiadajú vyšetriť.

Pedagogická činnosť

Klinika je výukovou bázou LF SZU. Na pôde kliniky sa realizuje výučba študentov LF SZU, ako aj postgraduálna špecializácia v pediatrii v súčinnosti s Klinikou pre deti a dorast A. Getlíka (UNB). Pravidelne každé leto mávajú na klinike odbornú prax z pediatrie študenti z rôznych lekárskych fakúlt. sa na klinike konajú špecializačné atestácie z odboru Detská pneumoftiezológia. Študenti z rôznych lekárskych fakúlt mávajú na klinike odbornú prax z pediatrie.


Vedecko- výskumná činnosť

Pracovníci kliniky pravidelne prednášajú a publikujú na domácich a zahraničných podujatiach.

Klinika založila občianske združenie „ Bambino“, prostredníctvom ktorého sa snaží dopĺňať prístrojové vybavenie pracoviska.                      

 

Galéria

Icecarousel6
Icecarousel5
Icecarousel4
Icecarousel2
Icecarousel1
 53 Healthy and Flavorful Recipes to Make with Tofu
10 Healthy 4th of July Recipes from Around the Web
Three years dossing at university?
45 Best Healthy Berry Recipes
24 Tricks to Survive Hot Summer Nights
Is It Safe to Work Out Twice a Day?
Gimme a Beat: TempoRun App Syncs Music to Your Run