Klinika pediatrickej urológie LFUK a NÚDCH

 

Vedenie kliniky:

MUDr. Ing. Ján Breza, PhD., prednosta kliniky

tel. : +421 2 59371 261, e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

 

MUDr. Kvetoslava Slebodníková, zástupkyňa prednostu,

tel. : +421 2 59371 192, e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

 

Mgr. Blažena Darášová, vedúca sestra

tel. +421 2 59371 215, e-mail : Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

 

sekundárni lekári:

MUDr. Peter Bartoň

MUDr. Jana Bašnáková

MUDr. Petra Ďubjaková

MUDr. Kristína Demetrová

MUDr. Michal Polák

MUDr. Oľga Novotná

MUDr. Simona Kobyliaková

MUDr. Miloš Kušnir

 

Klinika pediatrickej urológie (KPU) je jediným etablovaným pracoviskom pediatrickej urológie na Slovensku. Jej hlavným zameraním je diagnostika a liečba vrodených vývojových chýb obličiek, odvodných močových ciest a genitálu u detí. Diagnostika a liečba týchto pacientov sa zachytáva ešte v novorodeneckom období, teda ešte v asymptomatickom štádiu, čím sa výrazne zlepšili výsledky liečby. Presunutím liečby do najnižších vekových skupín sa zmenilo postavenie pracoviska na Slovensku a v súčasnosti má KPU v tejto problematike dominantné postavenie. V ambulanciách KPU ročne vyšetria 7 000 pacientov a hospitalizujú 1 200 detí.

Profilácia pracoviska zahŕňa diagnostiku a liečbu vrodených obštrukčných uropatií a ostatných vrodených chýb močového a pohlavného ústrojenstva, diagnostiku a chirurgickú liečbu onkologických ochorení urogenitálneho traktu (UGT), diagnostiku a liečbu poranení UGT, kameňov a neurogénnych porúch močenia.

Z liečebných metód sa štandardizovala endoskopická liečba vezikoureterálneho refluxu (VUR) a chlopne zadnej uretry. Klinika naďalej v plnom rozsahu využíva urodynamický, pričom urodynamické vyšetrenie predstavuje neoddeliteľnú súčasť diferenciálnej diagnostiky funkčných ochorení močového mechúra u detí.

Od septembra 2012 KPU vďaka novej laparoskopickej zostave začala diagnostiku a liečbu niektorých anomálií genitálu, napríklad kryptorchizmu. V roku 2015 zaviedli laparoskopickú miniinvazívnu liečbu obštrukčných uropatií a onkologických ochorení obličiek, z čoho benefitujú naši pacienti kratšou dobou hospitalizácie, rýchlejšou rekonvalescenciou a najmä nižšou intenzitou bolesti, ktorá každý pooperačný stav sprevádza.

Zaviedli tie

V rokoch 2015 a 2016 úspešne transplantovali obličky detským pacientom.

Od roku 2017 na klinike vykonávame laparoskopickú operatívu aj u našich najmenších pacientov, vážiacich menej ako 9 kg. Zaviedli sme tiež nový operačný postup v liečbe exstrofií močového mechúra a s tým spojenej inkontinencie moču – Kellyho operáciu, ktorej postup si lekári osvojili počas stáže v Londýne a Prahe.

 

Pedagogická, vedeckovýskumná činnosť a výskumné granty

KPU sa zúčastňuje postgraduálnej výchovy v urológii. Pracovníci KPU prednášajú na postgraduálnych kurzoch pre lekárov, na pracovných konferenciách Slovenskej urologickej spoločnosti a Českej urologickej spoločnosti a sú zapojení do medzinárodných celosvetových štúdií.

 

Pracoviská KPU

Centrum pre diagnostiku a liečbu vrodených ochorení uropoetického systému

MUDr. Kvetoslava Slebodníková, zástupkyňa primára

MUDr. Peter Bartoň, sekundárny lekár

Centrum spolupracuje s Detskou klinikou LF UK a NÚDCH, Rádiologickým oddelením NÚDCH a  Univerzitnou nemocnicou Bratislava (I. gynekologicko-pôrodníckou klinikou Lekárskej fakulty SZU). KPU je jediným samostatne etablovaným pracoviskom s dominantným postavením na Slovensku so zameraním na depistáž, diagnostiku a liečbu predovšetkým vrodených ochorení uropoetického systému. Táto činnosť sa vykonáva v spolupráci s nefrológmi Detskej kliniky LF UK a NÚDCH v perinatálnej diagnostike. KPU zároveň spolupracuje s I. gynekologicko-pôrodníckou klinikou LF SZU v perinatálnej diagnostike.

 

Ambulancie KPU

Urologická ambulancia tel. : +421 2 59371 585, + 1. poschodie, blok D, č. dv. 152

Urodynamická ambulancia tel.: +421 2 59371 440,    + 1. poschodie, blok D, č. dv. 154

 

Informácie pre rodičov

Vážení rodičia,

ak ste boli odporučení detským lekárom na prvé vyšetrenie do našej ambulancie alebo chodíte s  dieťaťom do našej ambulancie na pravidelné kontroly, prosíme o dodržiavanie týchto odporúčaní:

Na prvé vyšetrenie sa objednajte telefonicky na telefónnom čísle +421 2 59371 585.

Po vstupe do polikliniky na prízemí sa pred každým vyšetrením zaregistrujte v centrálnej registrácii. Budete potrebovať odporučenie od detského lekára pri prvom vyšetrení a preukaz poistenca dieťaťa pri každom ďalšom vyšetrení.

Ak nemôžete dodržať objednaný termín vyšetrenia, plánovanú kontrolu, alebo vaše dieťa ochorelo a užíva antibiotiká, prosíme odhlásiť termín vyšetrenia. Váš odhlásený termín môžeme poskytnúť ďalšiemu pacientovi.

Po príchode do čakárne pred ambulanciou odovzdajte, prosím, zdravotnej sestre pri prvom vyšetrení odporučenie od detského lekára, kópiu resp. výpis výsledkov vyšetrení od odporúčajúceho detského lekára a preukaz poistenca.  Prosíme v čakárni počkať na vyšetrenie, na ktoré vaše dieťa zavoláme.

Na prijatie na hospitalizáciu sa dostavte s predoperačnými vyšetreniami do urologickej ambulancie v čase o 7.30 hod. Zaregistrujte sa v centrálnej registrácii vo vestibule polikliniky.

Pripravte si: preukaz poistenca pre registráciu a občiansky preukaz rodiča alebo zákonného zástupcu dieťaťa. Pri prijatí sprevádzajúcej osoby dieťaťa, najčastejšie matky alebo zákonného zástupcu, treba zaregistrovať aj sprievodcu dieťaťa a priniesť preukaz poistenca.

 

Počas hospitalizácie budete potrebovať:

hygienické a osobné potreby

odporúčame priniesť si so sebou teplomer, pohár, príbor, ak je dieťa zvyknuté na svoje veci

hospitalizované matky si môžu priniesť aj posteľnú bielizeň

lieky, ktoré dieťa dlhodobo užíva

 

Prosím nezabudnite, ak sa nemôžete dostaviť v dohodnutom termíne na hospitalizáciu, telefonicky nám oznámte zmenu do urologickej ambulancie na tel.: +421 2 59371 585 (v čase 12:30–13:30) alebo na sekretariát na tel.: +421 2 59371 268 (8:00 – 15:00).

 

Galéria

Icecarousel6
Icecarousel5
Icecarousel4
Icecarousel2
Icecarousel1
 53 Healthy and Flavorful Recipes to Make with Tofu
10 Healthy 4th of July Recipes from Around the Web
Three years dossing at university?
45 Best Healthy Berry Recipes
24 Tricks to Survive Hot Summer Nights
Is It Safe to Work Out Twice a Day?
Gimme a Beat: TempoRun App Syncs Music to Your Run