Fyziatricko-rehabilitačné oddelenie

FYZIATRICKO-REHABILITAČNÉ ODDELENIE (FRO) -1/C

MUDr. Katarína Čolláková (vedúca lekárka ambulantnej časti)

Mgr. Eva Zubaľová (vedúci fyzioterapeut)

Fyziatricko - rehabilitačné oddelenie je organizačne rozdelené na dve pracoviská: ambulantná časť a fyzioterapiu. Oddelenie sa zameriava na diagnostiku a liečbu pri funkčných a štrukturálnych poruchách, sprevádzajúcich ochorenie, a to prostriedkami odboru fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie.  Zabezpečuje rehabilitačnú liečbu pacientov hospitalizovaných na lôžkových oddeleniach všetkých pracovísk NÚDCH a Detského kardiocentra SR a tiež ambulantných pacientov dochádzajúcich z domu a rehabilitačnou liečbou všetkých porúch v detskom a adolescentnom veku , pri ktorých je táto liečba indikovaná. V diagnostickej, terapeutickej a rehabilitačnej oblasti vyžíva najnovšie metódy, techniky  a postupy, fyzikálnoterapeutické procedúry sa poskytujú v moderných priestoroch novovybudovaného úseku fyzikálnej terapie.  Na pracovisku je tiež realizovaná výučba študentov Lekárskej fakulty UK v rámci študijného programu fyzioterapia.

vedúca lekárka ambulantnej časti                +421(0)259371194

vedúca fyzioterapeutka                                +421(0)259371195

recepcia                                                     +421(0)259371159

ambulancia č. 1                                          +421(0)259371736

ambulancia č. 2                                          +421(0)259371737

 

Galéria

Icecarousel6
Icecarousel5
Icecarousel4
Icecarousel2
Icecarousel1
 53 Healthy and Flavorful Recipes to Make with Tofu
10 Healthy 4th of July Recipes from Around the Web
Three years dossing at university?
45 Best Healthy Berry Recipes
24 Tricks to Survive Hot Summer Nights
Is It Safe to Work Out Twice a Day?
Gimme a Beat: TempoRun App Syncs Music to Your Run