NEMOCNIČNÁ LEKÁREŇ (NL) NÚDCH

 

Vedúci pracovníci:

PharmDr. Katarína Šumská vedúca farmaceutka

Tel. č.: + 421 2 59371 610, e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

 

PharmDr. Mária Rolincová, zástupkyňa vedúcej farmaceutky

Tel. č.: + 421 2 59371 896, e-mail: rolincova@dfnsp.sk

 

Mgr. Viera Volovičová, vedúca farmaceutická laborantka

Tel. č.: + 421 2 59371 432, e-mail: viera.volovicova@dfnsp.sk

Nemocničná lekáreň (NL) poskytuje lekárenskú starostlivosť v plnom rozsahu. Podľa požiadaviek kliník, oddelení a ostatných pracovísk NÚDCH poskytuje lekárenské služby hospitalizovaným aj ambulantne liečeným detským pacientom. NL zabezpečuje tiež diagnostiká a špeciálne infúzne roztoky pre viaceré zdravotnícke zariadenia. Pracovníci NL sa podieľajú na pregraduálnom aj postgraduálnom vzdelávaní študentov stredných zdravotných škôl (SZŠ), Farmaceutickej fakulty UK a Slovenskej zdravotníckej univerzity.

 

Pracoviská NL

Oddelenie klinickej farmácie (OKF)

OKF zabezpečuje objednávanie, uchovávanie a výdaj hromadne vyrábaných liekov (HVLP) na kliniky a oddelenia DFNsP, vrátane HVLP priamo nakupovaných zdravotnými poisťovňami.

Poskytuje tiež informačnú a konzultačnú činnosť o liekoch.

 

Oddelenie individuálnej prípravy liekov (OIPL)

OIPL zabezpečuje objednávanie, uchovávanie liečivých a pomocných látok, prípravu a výdaj individuálne pripravovaných liekov na kliniky a oddelenia NÚDCH, vrátane asepticky pripravovaných liekov.

Oddelenie prípravy sterilných liekov a kontroly liekov a diagnostických zdravotníckych pomôcok (OPSLaKL)

Zabezpečuje objednávanie, uchovávanie a výdaj hromadne vyrábaných infúznych roztokov, parenterálnej výživy, dialyzačných roztokov a irigačných roztokov na kliniky a oddelenia NÚDCH, vrátane diagnostík. Zabezpečuje objednávanie, uchovávanie liečivých a pomocných látok, výrobu do zásoby, individuálnu prípravu a výdaj pripravovaných infúznych a špeciálnych roztokov, individuálnej parenterálnej výživy na kliniky a oddelenia NÚDCH. Ďalej zabezpečuje vstupnú kontrolu liečivých a pomocných látok, medzioperačnú a výstupnú kontrolu vyrábaných infúznych roztokov a prípravu pufrov a technických roztokov pre diagnostické účely kliník NÚDCH. Pripravuje tiež špeciálne roztoky a  parenterálnu výživu okrem pracovísk DFNsP aj pre iné zdravotnícke zariadenia. A tiež informačnú a konzultačnú činnosť.

 

Oddelenie centralizovanej prípravy cytostatík (OCPC)

OCPC zabezpečuje permanentnú centralizovanú prípravu roztokov cytostatík pre hospitalizovaných a ambulantných pacientov.

 

Oddelenie výdaja zdravotníckych pomôcok (OVZP)

OVZP zabezpečuje objednávanie, uchovávanie a výdaj zdravotníckych pomôcok na kliniky a oddelenia NÚDCH.

 

Úsek manažmentu a ekonomiky

 

Galéria

Icecarousel6
Icecarousel5
Icecarousel4
Icecarousel2
Icecarousel1
 53 Healthy and Flavorful Recipes to Make with Tofu
10 Healthy 4th of July Recipes from Around the Web
Three years dossing at university?
45 Best Healthy Berry Recipes
24 Tricks to Survive Hot Summer Nights
Is It Safe to Work Out Twice a Day?
Gimme a Beat: TempoRun App Syncs Music to Your Run