Oddelenie centrálnych operačných sál (COS)

 

MUDr. Eva Ogibovičová (primár)

tel. č.: +421 2 59371 212

Mgr. Ivana Tatárová (vedúca sestra)

tel. č.: +421 2 59371 821

     Centrálne operačné sály sú samostatným oddelením NÚDCH. Zabezpečujú  činnosť na 5 operačných sálach a 1 zákrokovej miestnosti pre chirurgické a nechirurgické medicínske odbory NÚDCH. COS poskytujú elektívnu, semiakútnu a akútnu operačnú starostlivosť detským pacientom pre celú NÚDCH a pre spádový región s celoslovenskou pôsobnosťou. Prevádzku COS riadi, organizuje, koordinuje a kontroluje primár COS v spolupráci s vedúcou sestrou COS, za čo zodpovedajú riaditeľovi NÚDCH a námestníkovi riaditeľa pre zdravotnú starostlivosť.

     Operačná liečba kladie vysoké nároky na technické a materiálne vybavenie, špeciálny výcvik personálu, organizáciu práce a dodržiavanie zásad asepsy a antisepsy. Úlohou operačných sál je zabezpečiť priebeh operácie na vysokej medicínskej odbornej úrovni a zavádzať nové diagnostické a terapeutické postupy v spolupráci s operatérmi. Na operačných sálach sa zabezpečuje nesmierne široké spektrum operačných výkonov jednotlivých chirurgických disciplín, ku ktorým postupne pribúdajú nové operačné miniinvazívne výkony.

     Úzka spolupráca s kolektívom DKAIM zabezpečuje implementáciu najnovších trendov v súlade s medicínou založenou na dôkazoch, pri výkonoch používajú najmodernejšie prístrojové vybavenie / USG /, široká škála regionálnych techník zvyšuje komfort pacienta po operácii. Súčasťou COS sú prebúdzacie miestnosti s erudovaným personálom, ktorý sa stará o pacientov v bezprostrednom perioperačnom období.

     Operačné výkony sa vďaka modernizácii vykonávajú rýchlo a kvalitne, čo spôsobí, že pacient - dieťa môže byť navrátený do svojho domáceho prostredia bez zbytočného čakania a predlžovania hospitalizačnej doby.

     Prebieha neustále zdokonaľovanie informačných systémov na COS a v NÚDCH, ktoré umožňujú systematizáciu postupov operačných sál, zaraďovanie žiadosti o operáciu, ktorá je spravovaná centrálne na COS a aktuálne daná do prevádzkového operačného plánu.

Galéria

Icecarousel6
Icecarousel5
Icecarousel4
Icecarousel2
Icecarousel1
 53 Healthy and Flavorful Recipes to Make with Tofu
10 Healthy 4th of July Recipes from Around the Web
Three years dossing at university?
45 Best Healthy Berry Recipes
24 Tricks to Survive Hot Summer Nights
Is It Safe to Work Out Twice a Day?
Gimme a Beat: TempoRun App Syncs Music to Your Run