Spätná väzba je pre nás veľmi dôležitá, pomôže nám zistiť, čo môžeme robiť lepšie, čo pacientom a návštevníkom nemocnice chýba a s čím sú spokojní.
 
Svoje podnety nám môžete poskytnúť aj prostredníctvom dotazníkov spokojnosti, ktoré sú k dispozícii v poliklinike DFNsP pri registrácii pacientov, priamo na jednotlivých lôžkových pracoviskách nemocnice a webovej stránke nižšie.
Poteší nás, ak ste boli spokojní s poskytnutím zdravotnej starostlivosti a prístupom personálu, ak nás o tom budete informovať. Všetky slová vďaky tlmočíme pracoviskám a konkrétnym pracovníkom, ktorým sú adresované.
 
Ďakujeme.
 
Informácia:
V prípade, že chce občan podať sťažnosť, môže tak urobiť písomne, a to v listinnej alebo v elektronickej podobe. Je potrebné sťažnosť adresovať vedeniu NÚDCH, resp. generálnemu riaditeľovi NÚDCH - doc. MUDr. Ladislavovi Kuželovi, CSc., MPH. Sťažnosť musí spĺňať náležitosti v zmysle zákona č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach v znení neskorších predpisov.
 
Poštová adresa: NÚDCH, Limbová 1, 833 40 Bratislava
e-mail: sekretariat(zavináč)dfnsp.sk
tel. kontakt: +421 (0)2 593 71 111
 
 
 

Galéria

Icecarousel6
Icecarousel5
Icecarousel4
Icecarousel2
Icecarousel1
 53 Healthy and Flavorful Recipes to Make with Tofu
10 Healthy 4th of July Recipes from Around the Web
Three years dossing at university?
45 Best Healthy Berry Recipes
24 Tricks to Survive Hot Summer Nights
Is It Safe to Work Out Twice a Day?
Gimme a Beat: TempoRun App Syncs Music to Your Run