- Odbornú zdravotnícku prax v Národnom ústave detských chorôb (ďalej len „NÚDCH“) majú možnosť vykonávať lekári za účelom zvyšovania svojej odbornej kvalifikácie v špecializačnom odbore.

- Termín odbornej zdravotníckej praxe si záujemca dohodne s prednostom kliniky, na ktorej bude prax vykonaná. Následne zašle vedeniu NÚDCH vysielajúca nemocnica oficiálnu žiadosť o odbornú zdravotnícku prax podpísanú riaditeľom vysielajúcej organizácie, a to najneskôr jeden mesiac pred dohodnutou odbornou zdravotníckou praxou. V žiadosti musí byť uvedený dohodnutý termín praxe, pracovisko praxe a nasledovné údaje týkajúce sa žiadateľa – meno a priezvisko, trvalý pobyt, dátum narodenia a špecializačný odbor, v ktorom je žiadateľ zaradený.

- Na žiadosť NÚDCH odpovie zaslaním „Zmluvy o spolupráci pri výkone odbornej zdravotníckej praxe“.

- Odborná zdravotnícka prax v NÚDCH je spoplatnená podľa platného cenníka.

- Najneskôr v deň nástupu na odbornú zdravotnícku prax musí byť „Zmluva o spolupráci pri výkone odbornej zdravotníckej praxe“ podpísaná všetkými účastníkmi a zároveň musí byť na účet NÚDCH, alebo v pokladni NÚDCH uhradený stanovený poplatok.

- V deň nástupu na odbornú zdravotnícku prax v NÚDCH sa hneď ráno absolvent praxe dostaví na referát vzdelávania (budova riaditeľstva, prízemie, Oddelenie personálnej práce a miezd), z dôvodu absolvovania poučenia z predpisov BOZP a ochrane pred požiarmi a z dôvodu zabezpečenia riadneho nástupu na pracovisko.

- Bližšie informácie Vám poskytne

Mgr. Katarína Hanesová, referent vzdelávania NÚDCH

email: katarina.hanesova(zavináč)dfnsp.sk

tel. č.: +421 (0)2 593 71 463

Prílohy na stiahnutie:

Cenník odborných zdravotníckych praxí a iných vzdelávacích aktivít NUDCH [PDF]

 

Galéria

Icecarousel6
Icecarousel5
Icecarousel4
Icecarousel2
Icecarousel1
 53 Healthy and Flavorful Recipes to Make with Tofu
10 Healthy 4th of July Recipes from Around the Web
Three years dossing at university?
45 Best Healthy Berry Recipes
24 Tricks to Survive Hot Summer Nights
Is It Safe to Work Out Twice a Day?
Gimme a Beat: TempoRun App Syncs Music to Your Run