- Študenti vysokých škôl, ktorí majú záujem o vykonanie povinnej letnej praxe v NÚDCH, si vopred dohodnú náplň a termín praxe s prednostom príslušnej kliniky.

- Následne na referát vzdelávania NÚDCH doručia:

  1. "Žiadosť o absolvovanie povinnej letnej praxe", a to najneskôr jeden mesiac vopred.
  2. Návrh zmluvy o vykonaní praxe študenta (pripraví vysoká škola). V prípade, že má príslušná vysoká škola uzatvorenú s NÚDCH rámcovú/všeobecnú zmluvu (napr. LF UK), resp. dohodu o zabezpečení odbornej praxe, návrh zmluvy sa od študenta nevyžaduje.
  3. „Posudok o zdravotnej spôsobilosti“, ktorý je potrebné predložiť najneskôr v deň nástupu na prax.

- Bližšie informácie Vám poskytne

Mgr. Katarína Hanesová, referent vzdelávania NÚDCH

email: katarina.hanesova(zavináč)dfnsp.sk

tel. č.: +421 (0)2 593 71 463

Prílohy na stiahnutie:

Žiadosť študenta VŠ o letnú prax [PDF]

Posudok o zdravotnej spôsobilosti študenta [PDF]

 

Galéria

Icecarousel6
Icecarousel5
Icecarousel4
Icecarousel2
Icecarousel1
 53 Healthy and Flavorful Recipes to Make with Tofu
10 Healthy 4th of July Recipes from Around the Web
Three years dossing at university?
45 Best Healthy Berry Recipes
24 Tricks to Survive Hot Summer Nights
Is It Safe to Work Out Twice a Day?
Gimme a Beat: TempoRun App Syncs Music to Your Run