logo piktogram

V Bratislave 3. mája 2019 – Výskyt hypertenzie medzi deťmi a dospievajúcimi sa v poslednom období zvyšuje a vysoký krvný tlak nie je zriedkavý ani v nižších vekových skupinách. Podľa epidemiologických prieskumov 3 až 5% pediatrickej populácie má hypertenziu. Preto lekári Národného ústavu detských chorôb (NÚDCH) prišli s novým projektom - cielene sledujú deti s vyšším rizikom vzniku hypertenzie. Za posledný rok vyšetrili a liečia viac ako sto detí. Dve deti s klinicky manifestnou hypertenziou sú v dojčenskom veku.

Čítať ďalej...

logo piktogram

Autizmus je neurovývinová porucha, charakterizovaná deficitmi v sociálnej komunikácii a repetitívnym, stereotypným správaním v ranom veku. U väčšiny detí sú symptómy autizmu prítomné už pred 3. rokom života.

Celý článok najdete TU.

logo piktogram

V Bratislave 10. apríla 2019 - V Národnom ústave detských chorôb (NÚDCH) sa v týchto dňoch realizuje trojdňový Európsky workshop managementu kontinencie u detí so spina bifida a hydrocefalom. Jeho cieľom je prezentovať skúsenosti lekárov NÚDCH a zároveň naučiť odborníkov z iných krajín novým postupom v starostlivosti o týchto pacientov.

Čítať ďalej...

logo piktogram

25. marca 2019 - Národnému ústavu detských chorôb (NÚDCH) sa podarilo dobudovať ďalšie špičkové pracovisko - Neurocentrum. Umožní lekárom poskytovať malým pacientom komplexnú diagnostiku a chirurgické liečbu úrazov a ochorení centrálnej a periférnej nervovej sústavy vrátane ochorení podporných štruktúr – lebky a miechy. Predovšetkým nádorových ochorení mozgu a miechy, úrazov hlavy a chrbtice, cievnych ochorení, vrodených a zápalových ochorení mozgu a miechy.

Čítať ďalej...

Galéria

Icecarousel6
Icecarousel5
Icecarousel4
Icecarousel2
Icecarousel1
 53 Healthy and Flavorful Recipes to Make with Tofu
10 Healthy 4th of July Recipes from Around the Web
Three years dossing at university?
45 Best Healthy Berry Recipes
24 Tricks to Survive Hot Summer Nights
Is It Safe to Work Out Twice a Day?
Gimme a Beat: TempoRun App Syncs Music to Your Run